organigrama

1
organigrama > organigrama (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
PROFESIONALAK (Organigrama. Trebakuntza profesionala, funtzioak eta erantzukizunak) PROFESIONALES (Organigrama. Capacitación profesional, funciones y responsabilidades)

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Definizio horren arabera, funtzio-organigrama bat egitea. Establecer un organigrama funcional a raíz de esa definición.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Giza baliabideak kudeatzeko tresnarik ohikoenak dira organigrama, prozeduren eskuliburua, fluxu-diagramak eta taldeko bilerak. Como herramientas más comunes para la gestión de los recursos humanos, podemos recurrir al organigrama, el manual de procedimientos, los diagramas de flujo y las reuniones de grupo.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Organigrama El organigrama

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Organigrama erakunde edo lantalde bateko funtzioen eta arduren banaketaren irudikapen grafikoa da. El organigrama es la representación gráfica de la distribución de funciones y responsabilidades dentro de una organización o equipo de trabajo.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Denbora kudeatzeko programak dauden modura, programa ugari daude giza baliabideak kudeatzeko, bai organigramak egiteko, bai zereginak banatzeko eta gainbegiratzeko. Al igual que para la gestión de tiempos, existen diversos programas informáticos dirigidos a la gestión de los recursos humanos, tanto para la elaboración de organigramas como para la distribución y supervisión de la ejecución de tareas.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Organigrama bat egiteko txantiloi orientagarria Plantilla orientativa para la elaboración de un organigrama

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Diseinatu organigrama bat, erantzukizun-maila desberdinekin. Diseña un organigrama con los distintos niveles de responsabilidad.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua