oinarrizko balio

1
oinarrizko balio > valor básico (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Jokabide etikoa izan nahi duten enpresek enpresa etikoki kudeatzeko sistema bat ezarri behar dute, printzipio unibertsal hauei bide ematen dieten oinarrizko balioetan oinarritua: Las empresas que quieren desarrollar un comportamiento ético deberán implementar un sistema de gestión ética de la empresa basado en los valores básicos que dan lugar a los siguientes principios universales:

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Oinarrizko balioak (duintasuna, errespetua, zintzotasuna, elkarrizketa eta diskriminazio-eza) kontuan hartuz tratatu behar dira. Deben ser tratados bajo los valores básicos de dignidad, respeto, honestidad, diálogo y no discriminación.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

c) Langileekiko harremanak oinarritu behar duen printzipioa da langileak duintasunaren, errespetuaren, zintzotasunaren, elkarrizketaren eta diskriminazio-ezaren oinarrizko balioei jarraikiz tratatzea. c) Los principios en los que tendrá que basarse la relación con los empleados serán el trato al personal bajo los valores básicos de dignidad, respeto, honestidad, diálogo y no discriminación.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)