ohol-oin Bilatu ohol-oin testuinguru gehiagotan

1
ohol-oin > pie de tabla (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hiru ohol-oinek eratzen dute bankua, eta eserlekuko oholak lotzen ditu goiko aldean, eta langarak beheko aldean. El banco se compone de tres pies de tabla, unidos mediante el tablero de asiento en la parte superior, y una traviesa en la parte inferior.

Materiala: Egurraren teknologia

Ohol-oina indartzeko, bi langara lodiago erabiltzen ditugu, eta aho-zirika mihiztatzen ditugu (ikusi 715. irudia). Oinak, berriz, eserlekuan kolatzen ditugu: goiko langararik ez badago, aho-zirika kolatzen ditugu; bestela, torlojuen edo iltzeen bidez. El pie de tabla va reforzado con dos traviesas más gruesas, ensambladas a caja y espiga (figura 715). Los pie" target="_blank">pies se encolan al asiento, bien a caja y espiga (caso de no llevar traviesa superior), bien por medio de tornillos o clavos<

Materiala: Egurraren teknologia

Falka-bidezko alderik aldeko aho-zirikako muntaia (ikusi 716. irudia) ohol-oina indartzeko erabiltzen dugu. La figura 716 muestra el ensamble de espiga pasante con cuña, utilizado para reforzar el pie de tabla.

Materiala: Egurraren teknologia

Eserlekuarekiko perpendikularrean egin behar dira betiere ohol-oinak. a Los pies de tabla se hacen siempre perpendiculares al asiento.

Materiala: Egurraren teknologia

Ohol-oinak ez badu goiko langararik, diagonalean sartu behar dira eserlekuaren ziriei dagozkien falkak; aurrez, ebakia egin behar da zirietan. a Caso de no llevar traviesa superior el pie de tabla, las cuñas correspondientes a las espigas del asiento, se meten en sentido diagonal, previo un corte en las espigas.

Materiala: Egurraren teknologia