notario

1
notario > notario (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Notarioak beste 1640,76 euroko faktura bat pasatu digu egindako lanengatik, eta eskura ordaindu diogu. El notario nos pasa fra, de 1640,76 más por los trabajos realizados, que pagamos al contado.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Profesionalei (ekonomistak, abokatuak, kontuikuskariak, notarioak eta abar) enpresari emandako zerbitzuen ordainetan ematen zaizkien zenbatekoak dira. Son los importes que se satisfacen a los profesionales (economistas, abogados, auditores, notarios, etc) por los servicios prestados a la empresa.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

5.- Notarioak 192,32 euroko (gehi BEZa) faktura pasatu digu. 5.- El notario nos pasa fra. por 192,32 € más IVA.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

9.- Notarioak 258,44 euroko (gehi BEZa) kontua pasatu digu; oraingoz ez dugu ordaintzen. 9.- El notario nos pasa minuta que asciende a 258,44 € más IVA que de momento no pagamos.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Adibidez, notarioen ordainsariak, abokatuenak, erregistratzaileenak; memoriak, buletinak eta tituluak inprimatzea; zergak; publizitatea; tituluak ezartzean sortzen diren beste gastu batzuk. Por ejemplo, honorarios de notarios, letrados, registradores; la impresión de memorias, boletines y tí­tulos; tributos; publicidad; otros gastos de colocación de tí­tulos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza