nekazari

1
nekazari > agricultor (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Nekazariak erosle profesionala izan behar du, eta ez makinen kontsumitzaile hutsa. Hortaz, erosi aurretik, analizatu, arrazoitu eta aholkua eskatu beharko die aholkulari espezializatuei. El agricultor debe ser un comprador profesional y no un consumidor de máquinas, por tanto deberá analizar, razonar y pedir consejo a asesores especializados antes de realizar la compra

Materiala: Nekazaritza

Jarraian, argi eta garbi deskribatzen dira nekazariei traktore bat erosteko erabakia hartzen lagunduko dioten zenbait alderdi. Seguidamente se describe de forma sencilla, algunos aspectos que pueden ayudar a los agricultores en la toma de decisión a la hora de comprar un tractor

Materiala: Nekazaritza

Nekazaritza-ustiapen gehienetan dago traktoreren bat, eta nekazariek egiten duten inbertsio garrantzitsuenetakoa da El tractor está presente en la mayor parte de las explotaciones agrícolas, siendo una de las inversiones más importantes que realizan los agricultores y posteriormente la máquina que

Materiala: Nekazaritza

CUMA (Nekazaritzako makinak erabiltzeko kooperatiba), elkarteak beste nekazariekin lanak trukatzea, nekazaritzako lanen enpresak alokatzea, etab. CUMA (Cooperativa de Utilización de Maquinaria Agrícola), sociedades intercambio de trabajos con otros agricultores empresas de trabajos agrícolas, alquiler ..

Materiala: Nekazaritza

Bateko eta besteko laboreak ereiteko edo landatzeko garai edo hilabeterik egokienak gorabehera nekazari askok ilargi egutegia edo egutegi biodinamikoa erabiltzen dute baratzean edo landan egin beharreko lanak antolatzeko. Al margen de las épocas ó meses adecuados para sembrar ó plantar los diferentes cultivos muchos agricultores utilizan el calendario lunar ó biodinámico para organizar los diferentes trabajos que habrá que realizar en el huerto ó campo

Materiala: Nekazaritza

Saratzeak, jorraldiak eta lurreztatzeak belar arrotzak kontrolatzeko lan eraginkortzat jo daitezke, nekazari gehienek ondo ezagutzen dituztenak. Las binas, escardas y los aporcados pueden considerarse labores de control de adventicias eficaces y bien conocidas por la mayoría de agricultores

Materiala: Nekazaritza

Badaude beste nekazari batzuk aipatu ditugun molde horietako batera ere egokitzen ez direnak. Hay también agricultores que no se ajustan a ninguno de estos estilos.

Materiala: Nekazaritza

Nekazariek urteetan mantendutako barietateak dira, urteen poderioz hautespen naturalez eta gizakiaren hautespenez poliki-poliki osatuz joan diren lekuko baldintzetara egokitu direnak. Son variedades mantenidas a lo largo de los años por los propios agricultores adaptadas a las condiciones del lugar donde se han ido formando a través de los años por selección natural y humana.

Materiala: Nekazaritza

Hala, nekazariek urtero erosi behar izaten dizkiote haziak enpresa ekoizleari Así, los agricultores se ven obligados a comprar cada año las semillas a la empresa productora

Materiala: Nekazaritza

Nekazari gehienek hazten dituzten barietateak hazi ditzakegu. Podemos cultivar las variedades que cultiva la mayoría de los agricultores

Materiala: Nekazaritza