nazioarteko erakunde Bilatu nazioarteko erakunde testuinguru gehiagotan

1
nazioarteko erakunde > organismo internacional (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Nazioarteko erakundeek estatuetako araudiak ordeztu zituzten, haurren babesaren, arretaren eta eskubideen esparrua ezartzeari dagokionez. Los organismos internacionales toman el relevo a las reglamentaciones estatales en cuanto a establecer el marco de protección, atención y derechos de la infancia.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Erakunde horiek GKE izenaz ezagutzen dira pribatuak dira, irabazi-asmorik gabekoak, eta, oro har, gobernuetatik eta nazioarteko erakundeetatik kanpo sortuak. Estas organizaciones -más conocidas como ONG- son entidades de carácter privado, sin ánimo de lucro, generalmente creadas independientemente de los gobiernos y de los organismos internacionales.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Adingabeen erantzukizun penalaren esparruan, nazioarteko erakundeen eta aldatzen ari den gizartearen eskakizunetara ere egokitzen joan da Espainiako legedia. En el ámbito de la responsabilidad penal de los menores, la legislación española también ha ido adaptándose a las demandas de los organismos internacionales y a las exigencias de una sociedad en cambio.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz