nabigazio

1
nabigazio > navegación (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
Cookieen (galletak) erabilgarritasun nagusia da nabigazioko egoerarik ezaren arazoa web orrien bitartez konpontzea. La principal utilidad de las cookies (galletas) es la de solventar el problema de la falta de estado en la navegación a través de las paginas web.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

PHPn, saioa terminoa, session ingelesez, nabigazio-sekuentzia horri aplikatzen zaio; horretarako, identifikatzaile bakarra sortuko dugu, nabigazio-saio horietako bakoitzari esleituko dioguna. El término sesión en PHP, session en inglés, se aplica a esta secuencia de navegación, para ello crearemos un identificador único que asignamos a cada una de estas sesiones de navegación.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

13.5 Eskaini nabigatzeko barrak nabigazio-mekanismoa nabarmentzeko eta horretara sarbidea emateko [3. lehentasuna]. 13.5 Proporcione barras de navegación para destacar y dar acceso al mecanismo de navegación [Prioridad 3].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Lineaz kanpoko prozesaketari esker (offline) lortutako aurkezpen-hobekuntzak nabigazioa askoz errazagoa egin dezake urritasuna duten eta mantso nabigatzen duten pertsonentzat. La mejora en la presentación ganada por un procesamiento fuera de lí­nea (offline) puede hacer la navegación mucho menos costosa a las personas con discapacidad que puedan estar navegando lentamente.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Eskaini nabigatzeko mekanismo garbi eta koherenteak (orientazio-informazioa, nabigazio-barrak, gunearen mapa, etab.), pertsona batek gunean bilatzen duena aurkitzeko probabilitatea areagotzeko. Proporcione mecanismos de navegación claros y consistentes, (información orientativa, barras de navegación, un mapa del sitio, etc.) para incrementar la probabilidad de que una persona encuentre lo que está buscando en un sitio.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibidez, HTMLn, zehaztu nabigazio-ordena tabuladorearekin "tabindex" atributuaren bitartez, edo ziurtatu orri-diseinu logiko bat. Por ejemplo, en HTML, especifique el orden de navegación con el tabulador a través del atributo "tabindex" o asegure un diseño de página lógico.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Orrietan nabigazio-tresnak eta informazio orientagarria eskainita, ahalik eta erabilerraztasun eta baliagarritasun handiena eragingo du. El proporcionar herramientas de navegación e información orientativa en las páginas maximizará la accesibilidad y la utilidad.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Testuak nabigazio-mekanismo gehienek interpreta ditzakete, eta erabilerrazak dira erabiltzaile gehienentzat. Los textos pueden ser interpretados por la inmensa mayoría de los mecanismos de navegación y accesibles a la inmensa mayoría de usuarios.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Atari korporatiboek intranet korporatiboen luzapen naturala izateko joera dute; horietan, informazioaren antolamendua eta nabigazioa zaintzen da, eta erakundearen beraren informazioa, materialaren edizioa, bezero eta hornitzaileekiko harremana, etab. ahalbidetzen eta, batez ere, bultzatzen da. Los portales corporativos tienden a ser una prolongación natural de las intranet corporativas, en las que se ha cuidado la organización de la información y la navegación, donde se permite, y sobre todo, se potencia el acceso a información de la propia institución, la edición de material de trabajo<

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Web orri bakoitzak esteka bat izan behar du gutxienez, nabigazioa jarraitu ahal izateko. Al menos cada página Web ha de tener un enlace por el cual se pueda continuar la navegación.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak