modulazio

1
modulazio > modulación (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ahotsaren modulazioa da, adierazkortasuna ematen dion osagaia Es la modulación de la voz lo que le da expresividad

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Aholkulariak hainbat fitxa diseinatuko ditu, bezeroaren ahots-ezaugarriekin lotutako hainbat auzi apuntatzeko, hala nola ahoskera dikzioa tinbrea irteera tonua erritmoa modulazioa eta atsedenak testu bat ozen irakurtzen ari dela. El asesor diseñará unas fichas en las que irá anotando, las cualidades de la voz del cliente respecto a su pronunciación dicción timbre lanzamiento tono ritmo modulación y pausas en la lectura de un texto en voz alta.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Modulazioa Modulación

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Modulazioa zuzena eta eten gehiegitxo egiten ditu. Su modulación es correcta y realiza demasiadas pausas.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

modulazio > modulación (58 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kodetutako pultsu bidezko modulazioa. Modulación por impulsos codificados.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Zer da modulazioa? ¿Qué es modulación?

Materiala: Industria komunikazioak

Modemek anplitude- (ASK eta QAM), frekuentzia- (FSK) eta fase-modulazioak (PSK) erabiltzen dituzte; azken hori bit taldeen modalitateetan, betiere desfase-angeluen banaketaren arabera (dibit, tribit, cuatribit). Los módems utilizan la modulación en amplitud (ASK y QAM), de frecuencia (FSK) y de fase (PSK), este último en sus modalidades de agrupación de bits, según la división de ángulos de desfase (dibit, tribit, cuatribit).

Materiala: Industria komunikazioak

Modulaziorik erabiltzen ez denez, ez da gailu modulatzailerik behar, ezta demodulatzailerik ere; ondorioz, teknika nahikoa erraza da. Al no utilizar modulación, no se requiere de dispositivos moduladores ni demoduladores, lo que la convierte en una técnica bastante sencilla.

Materiala: Industria komunikazioak

Modemak modulazio/demodulazio (MODEM) teknikak erabiltzen ditu (jada aztertu dira seinale eta datu-transmisioari buruzko ataletan). En el módem se aplican las técnicas de modulación/demodulación (módem), ya mencionadas en los apartados de señales y transmisión de datos.

Materiala: Industria komunikazioak

Modulazio horrek askotariko banda-zabalerak eragiten ditu. Esta modulación origina anchos de banda distintos.

Materiala: Industria komunikazioak

PCM (Pulse code Modulation), pultsuen kodifikazio bidezko modulazioa da; tartean-tartean "laginak" hartzen dira (berez, horien funts matematikoa laginketa-teorema da), eta tarte bakoitzari laginketa-epea, Tm, esaten zaio. PCM (Pulse code Modulation), modulación por codificación de impulsos, basados en la toma de "muestras" (realmente el fundamento matemático es el teorema de muestreo), cada cierto intervalo, denominado perí­odo de muestreo, Tm.

Materiala: Industria komunikazioak

DM (Delta Modulation), delta modulazioa. DM (Delta Modulation), modulación delta.

Materiala: Industria komunikazioak

Modulazio moduren batek transmititutako datuak lortzeko prozesua. proceso por el que se obtienen los datos transmitidos por algún tipo de modulación.

Materiala: Industria komunikazioak

2.12 taula. Modulazioa: Tabla 2.12. Modulación:

Materiala: Industria komunikazioak

modulazio > modulación (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Modulazio motak. Tipos de modulación.

Materiala:

Hau da, ezaugarri berberak izan behar dituzte abiadurari, modulazio motari eta funtzio bereziei dagokienez. Es decir, deben coincidir las caracterí­sticas en cuanto a velocidad, tipo de modulación, funciones especiales.

Materiala:

2.5.1. Modulazio motak 2.5.1 .Tipos de modulación

Materiala: