mihiztadura-lengoaia

1
mihiztadura-lengoaia > lenguaje ensamblador (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Mihiztadura-lengoaia. El lenguaje ensamblador.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Mihiztadura-lengoaiak erabiltzen badira, berriz, beharrezkoa da objektu-programa programa estekatzaile baten bidez berrikustea. Horrek helbideak birdoitu eta programarekin erlazionaturiko liburutegiren bat gehitzen du, eta, hala, makina-kodean guztiz kodetutako programa bat sortzen du, egikaritu daitekeena. En caso de emplear lenguajes ensambladores, es necesario que el programa objeto sea revisado por un programa linka-dor, que reajusta las direcciones, añade alguna librería asociada al programa, generando un programa codificado totalmente en código máquina que puede ejecutarse.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Programa mihiztadura-lengoaian idatzitakoan, makina-lengoaiarako bihurketa automatikoki egin daiteke sistema mikroprogramagarri batean; horretarako, instrukzioak adierazteko erabili diren sinboloen zenbakizko baliokidetasuna eman behar zaio, eta etiketen zenbakizko baliokidetasunak programan duten posizioaren arabera lor daitezke. Una vez escrito el programa en lenguaje ensamblador, su conversión a lenguaje máquina puede hacerse automáticamente en un sistema microprogramable, al cual habrá que suministrarle la equivalencia numérica de los sí­mbolos utilizados para representar las instrucciones, mientras que las equivalencias numéricas de las etiquetas se pueden obtener según su posición en el programa.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Mihiztadura-lengoaia Lenguaje ensamblador

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Makina-lengoaia ez da oso erabilgarria konplexutasun handikoa baita, eta, beraz, programak egiteko, beste lengoaia mota bat erabiltzen da, mihiztadura-lengoaia edo lengoaia sinbolikoa deiturikoa. El lenguaje máquina no es muy manejable por su elevada complejidad, por lo que, para facilitar la confección de programas se utiliza otro tipo de lenguaje denominado lenguaje ensamblador o simbólico.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Mihiztadura-lengoaian, instrukzioak mnemonikoen bidez adierazten dira, hau da, instrukzioaren ingelesezko esanahia gogorarazten duten letra-konbinazioen bidez. En el lenguaje ensamblador, las instrucciones se representan por nemónicos o combinaciones de letras que recuerdan el significado de la instrucción en inglés.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura