merkurio

1
merkurio > mercurio (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erraboila deituriko zabalgune batean merkurioa du; etxeetan giro-tenperatura neurtzeko erabiltzen direnen antzekoa da, baina haiek duten euskarririk gabe. Contiene mercurio en una dilatación, llamada bulbo; es similar a los usados en los domicilios para medir la temperatura ambiente, pero sin el soporte de estos.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Termometroa berriro hurrengo egunean erabili ahal izateko, adierazleak iman baten bidez lekualdatu beharko dira, berriro ere merkurioarekin kontaktuan jartzeko. Para poder reutilizar el termómetro al día siguiente, deberán desplazarse los í­ndices mediante un imán hasta ponerlos de nuevo en contacto con el mercurio.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Merkuriozko termometro klinikoa. Termómetro clí­nico de mercurio.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Termometro hauen merkurio-maila ez da jaisten termometroa gorputzetik banantzen denean, kapilarrak estugune bat baitu beheko aldean lekualdatze hori ez gertatzeko. Su nivel de mercurio no desciende al separar el termómetro del cuerpo porque el capilar dispone de un estrangulamiento en la parte inferior, que impide ese desplazamiento.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Berriro ere erabili ahal izateko, astindu egin behar da, kapilarreko merkurioa berriro gordailura itzul dadin. Para ponerlo en uso nuevamente, debe sacudirse, de manera que el mercurio del capilar se reincorpore al depósito.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Arteria-presioa merkurio-mililitrotan adierazten da eta bi zenbakiren bidez ematen: presio altua eta presio baxua. La presión arterial se expresa en milí­metros de mercurio y se da en dos cifras, alta y baja.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

merkuriozko manometroa, aneroidea edo elektrikoa, eta besokoa, kautxuzko kamera puzgarri batekin. Besokoa zorro batez estalia dago, eta itxigailu seguru bat du; gaixoaren besoa erabat biltzeko adinako luzera izan behar du. el manómetro de mercurio, aneroide o eléctrico, y el manguito con una cámara inflable de caucho, recubierto de una funda que tiene un cierre seguro y con una longitud tal que permita envolver completamente el brazo del paciente.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Tenperatura beirazko edo merkuriozko termometro bidez hartzen da, baina badira modelo elektronikoak ere; horiekin, asko murrizten da tenperatura hartzeko behar den denbora. La toma de temperatura se hace por medio del termómetro de vidrio o mercurio pero existen modelos electrónicos en los cuales el tiempo de toma de la temperatura está muy reducido.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Toxikologiako datu ezagunak bildu zituen, eta bere buruarekin eta bere ingurunean esperimentatu zuen garaiko farmakopeako substantzien (ira-belarra, belladona, artsenikoa, merkurioa, etab.) eragina, produktu horiek zein sintoma sortzen zituzten jakiteko. Reagrupó los datos conocidos de la toxicología y experimentó sobre sí­ mismo y sobre su entorno los efectos de diferentes sustancias de la farmacopea de su época: acónito, belladona, arsénico, mercurio, etc., para descubrir cuáles son los sí­ntomas provocados por estos productos.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta