medeapen Bilatu medeapen testuinguru gehiagotan

1
medeapen > enmienda (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
1.5.1. Medeapenak 1.5.1. Enmiendas

Materiala: Nekazaritza

Ekarpen hauen beharra eta komenigarritasuna lurzoruaren prestaketa bera bezain zalantzan jarri izan eta jartzen bada ere, jakina da frutazain gehienek onartu egiten dituztela medeapenak eta hondoko ongarriketak Aunque la necesidad y aun la conveniencia de estas aportaciones han sido y son tan cuestionadas como la propia preparación del suelo la realidad es que la realización de estas enmiendas y abonados de fondo es ampliamente aceptada por los fruticultores.

Materiala: Nekazaritza

Ezinbestekoak dira fruta arbolen laborantzarako 6tik beherako pH-dun lurzoru azidoa dagoen inguruetan. 6 eta 7 bitarteko balioetan fruta arbolak normaltasunez hazten dira; dena den, batzuetan Ca eta Mg gabezia sintomak hautematen dira eta horrek medeapena egin beharra ekar dezake nahitaez. Resultan imprescindibles para el cultivo frutal, en las zonas de suelas ácidos con pH por debajo del valor de 6. En el intervalo de valores comprendido ente 6 y 7, los frutales desarrollan normalmente, aunque a veces se detectan síntomas de carencias de Ca y Mg lo que puede también hacer obligatoria la enmienda.

Materiala: Nekazaritza

Medeapena banatzeko, ongarritzeko makina zentrifugoa edo lan hori egingo duen beste makina bat erabili behar da, simaurra bota eta lurperatuta dagoenean; orduan medeapena lurperatuko dugu, beste labore batekin baina harekiko zuzeneko kontakturik gabe. El reparto de la enmienda debe hacerse con abonadora centrífuga o otra máquina que haga dicho trabajo inmediatamente después del estercolado pero una vez enterrado éste, para enterrar la enmienda con otra labor y sin que entre en contacto directo con aquel.

Materiala: Nekazaritza

Medeapena ondo-ondo birrinduta egon behar da, ia-ia hauts eginda, eta oso lehor, umela egonez gero zaildu egiten baita banaketa La enmienda debe estar bien triturada, casi pulverulenta, y muy seca, ya que húmeda se dificulta mucho el reparto.

Materiala: Nekazaritza

Hobe da medeapen urri bat egitea gehiegizkoa egitea baino, eta batez besteko dosi bidezko hobekuntza programa bati jarraitzea, 2-4 urteko aldi batez. Es mejor realizar una enmienda escasa que excesiva y con un programa de mejora con dosis medias, durante un período de 2-4 años.

Materiala: Nekazaritza

hondoko ongarritzeen bidez edo landaketaren aurretiko medeapenen bidez lurzoruari bestelako elementu batzuk ematea (N, Ca, P2O5, K2O) ez da ohikoa. La aportación con el abonado de fondo o con las enmiendas previas a la plantación de otros elementos diferentes de los indicados (N, Ca, P2O5, K2O) no es frecuente.

Materiala: Nekazaritza

Hondoan medeapenak eta ongarriak jartzen uztea. Permitir la incorporación en profundidad de enmiendas y abonos

Materiala: Nekazaritza

Emankortasunaren hobekuntza eta medeapenak Mejora de la fertilidad y enmiendas

Materiala: Nekazaritza

Emankortasunaren hobekuntza eta medeapenak labore estentsiboetan. Mejora de la fertilidad y enmiendas en cultivos extensivos.

Materiala: Nekazaritza