marra

1
marra > trazo (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lerro mota bakoitzak funtzio jakin bat edo gehiago ditu, eta bi lodierak lerroaren izaerarekin konbinatuz (jarraitua, marrazkoa, marra eta puntuzkoa, etab.), lortzen dira lerro mota guztiak. Los diferentes tipos de líneas cada uno con una o varias funciones concretas, se consiguen combinando ambos espesores con la posibilidad de hacerlas continuas, de trazos de trazos y puntos etc.

Materiala: Krokizazioa

Marra-lerroak, lodiak edo meheak Líneas de trazos gruesas o finas

Materiala: Krokizazioa

Lerro horiek marra batean amaitu behar dute beti, inoiz ez marren arteko tartean. Estas líneas han de terminar siempre en trazo nunca en espacio entre trazos

Materiala: Krokizazioa

Mota horretako bi lerroren arteko ebakidura gertatzen denean, bietako bat han amaitzen dela eta besteak jarraitzen duela, lehenengoaren azken marra bigarrenarentarteko puntubatean amaituko da (24. irudia . En el caso de una intersección entre dos líneas de este tipo, una que termina y otra que continúa, el trazo final de la primera acabará en unpunto intermediode la segunda (Fig. 24).

Materiala: Krokizazioa

Marra eta puntuzko lerro meheak Líneas finas de trazos y puntos

Materiala: Krokizazioa