mantenu

1
mantenu > manutención (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Haurrak haztea eta mantenua ematea, biologikoki eta psikologikoki. Crianza y manutención biológica y psicológica de los hijos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Eguneko egonaldi-programek eguneko zati batean erabateko arreta eskaintzen diete erabiltzaileei. Norberaren autonomia-maila hobetzen edo mantentzen lagunduko duten honako zerbitzu hauek eskaintzen dituzte: mantenua, eguneroko bizitzako jarduerak egiteko laguntza, okupaziozko terapia, konpainia eta abar. Los programas de estancia diurna ofrecen una atención integral de los usuarios durante parte del día a través de servicio de manutención, ayuda a las actividades de la vida diaria, terapia ocupacional, acompañamiento, etc., que ayuden a mejorar o mantener el nivel máximo de autonomía personal.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Etxebizitza guztiak daude han biziko diren pertsonek behar dituzten ekipamenduz eta zerbitzuz hornituta, bai ostatuari eta mantenuari dagokienez, bai gizarte-laguntzari dagokionez. Todas las viviendas están dotadas del equipamiento y de los servicios necesarios para las personas que las habitan, tanto de alojamiento y manutención como de apoyo social.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Eguneko egoitzek mantenua ere barne hartzen dute (gosaria, bazkaria eta askaria); horrez gain, errehabilitazio-zerbitzuak, arreta medikoa eta psikologikoa, fisioterapia eta abar eskaintzen dituzte; askotan, gainera, egokitutako garraio-zerbitzua ere izaten dute. Los centros de día incluyen la manutención (desayuno, comida y merienda), están dotados de servicios de rehabilitación, atención médica y psicológica, fisioterapia, etc., y, en muchos casos, disponen de un servicio de transporte adaptado.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea