malformazio

1
malformazio > malformación (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Malformazioak dituzten fetuen %20 baino gehiago berez galtzen dira, eta gainerakoak sortzetiko gaixotasunen batekin jaiotzen dira. Más del 20% de los fetos con malformaciones terminan en aborto espontáneo y el resto nacen con una enfermedad congénita.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Haurdun dauden emakumeetan, aldiz, ondorio larriak izan ditzake, enbrioiari malformazioak eragin diezazkiokeelako. En la mujer embarazada tiene importancia, ya que puede llegar a provocar malformaciones en el embrión.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Gurasoak zenbat eta zaharragoak izan orduan eta arrisku handiagoa dago haurrak malformazioak izateko; esate baterako, amak zenbat eta urte gehiago izan, orduan eta arrisku handiagoa dago Down sindromea duen haurra jaiotzeko. La edad avanzada de los padres también puede determinar la aparición de malformaciones, por ejemplo el riesgo de que nazca un niño con sí­ndrome de Down se incrementa con la edad de la madre.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Bigarrenik, prebentzioa higiene-neurri zehatz batzuetan oinarrituko da; esate baterako, errubeolaren aurkako txertoa hartu behar da (haurra sortu baino 6 hilabete lehenago), txikitan edo nerabezaroan txertoa hartu ez bazen, haurdunaldian ez infektatzeko eta, horrenbestez, haurrak izan ditzakeen malformazioak saihesteko. En segundo lugar la prevención se basará en una serie de medidas higiénicas concretas, por ejemplo la vacunación contra la rubéola (6 meses antes de la concepción), en caso de no haber sido vacunada de niña o de adolescente, para evitar la infección durante el embarazo y por lo tanto posibles malformaciones.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Medikuntzako aurrerapenak: adinekoen bizitza luzatzen lagundu dute, eta sortzetiko malformazioak edo sufrimendu fetala izan duten haurrek bizirik jarraitzea ahalbidetu du; haur horiek, iraganean, ez zuten inolako aukerarik izango. El avance de la medicina, que ha contribuido a la prolongación de la vida en las personas mayores; por otra parte, también ha permitido que sobrevivan niños con malformaciones congénitas o sufrimiento fetal, que en el pasado no hubiesen tenido ninguna oportunidad.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Haurdunaldian elikadura-gabeziak izanez gero, malformazio fetala, haurdunaldi anomaloak, erditze goiztiarrak eta abar gerta daitezke. Si existen carencias en la alimentación durante el embarazo, se pueden producir alteraciones como malformaciones fetales, embarazos anómalos, partos prematuros, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Haginen malformazioak eragindako arazoak eta mastekatzeko arazoak izatea. o Problemas de malformaciones dentarias y de masticación.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Bistan denez, zenbait egoeratan anamnesiak garrantzi gutxiago du diagnostikoa egiteko; esaterako, haurrak adimen-atzeratasun larria, gorreri handia, ahoko fonazio-aparatuaren sortzetiko malformazioa edo garun-paralisia duenean. Evidentemente existen circunstancias en las que la anamnesis tiene menos importancia para el diagnóstico; por ejemplo, si existe un retraso mental severo, una sordera profunda, una malformación congénita del aparato bucofonador o una parálisis cerebral.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa