maitre

1
maitre > maitre (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
bezeroak zer jaki eta edari hartuko dituen jakiteko maitreak idazten duen orria. vale que efectúa el maitre de los manjares y bebidas que el cliente va a tomar.

Materiala: Sukaldaritzako prozesuak

Azkenburukoen eskaera. Maitreak idazten du, bezeroek bigarren platera amaitzean. Comanda de postres; La toma el maitre una vez los clientes hayan terminado los segundos platos.

Materiala: Sukaldaritzako prozesuak

Kasu horietan, maitreak beste eskaera bat idazten du, eta JARRAIPENA hitza idazten du goiko zatian, bai eta bezeroen kopuru osoa ere. En estos casos el maitre tomará otra comanda escribiendo el término SIGUE en la parte superior y el nº total de clientes.

Materiala: Sukaldaritzako prozesuak

Bezeroak eserita daudela, maitreak kartak ematen dizkie, eta kartetatik kanpoko iradokizunei edo aldaketei buruzko informazioa ematen die (ez dauden platerak, kartatik kanpoko plater berriak...). Sentados los clientes, el maitre entrega las cartas e informa de posibles sugerencias o alteraciones fuera de esta (platos no disponibles, platos nuevos fuera de carta...).

Materiala: Sukaldaritzako prozesuak

Zerbitzariak gero bezero bakoitzak zer hartu behar duen galdetu beharrik ez izateko, maitreak zenbakiak jartzen dizkie bezeroei, ezarritako ordenari jarraituz (1 zk. ezkerretik hasita lehenengoari, eta ordulariaren orratzei jarraituz). Brigadako kide guztiek dakite zein den ordena. Maitreak bezero bakoitzari dagokion zenbakia idazten du, bezero horrek aukeratutako plateraren izenaren eskuinean. Para que el camarero no tenga que preguntar qué toma cada cliente, el maitre enumera a los clientes , siguiendo un orden establecido ( el 1 el primero empezando por la izquierda, y siguiendo las agujas del reloj.) y que todos los miembros de la brigada conocen, y anotará el número asignado a cada uno a la derecha del nombre del plato elegido por él.

Materiala: Sukaldaritzako prozesuak

Eskaera idazten amaitzean, maitreak kartak jasotzen ditu, eta agurtu egiten ditu bezeroak, edozertarako prest dagoela jakinarazita. Al finalizar la toma de la comanda, el maitre recogerá las cartas y se despedirá ofreciéndose para cualquier cuestión.

Materiala: Sukaldaritzako prozesuak