maila logiko Bilatu maila logiko testuinguru gehiagotan

1
maila logiko > nivel lógico (28 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horrek esan nahi du bi harien arteko potentzial-diferentzia erabiltzen dela linean dagoen maila logikoa ezartzeko; horren ondorioz, ez da masarekin erlazionatutako seinale bat. Esto quiere decir que se utiliza la diferencia de potencial entre los dos hilos para establecer el nivel lógico que hay en la lí­nea; no se trata por tanto de una señal referida a masa.

Materiala: Industria komunikazioak

Konektatutako kargak korronte handiagoa behar badu, ezingo dugu zuzenean konektatu atea puskatuko genukeelako edo ez liratekeelako maila logikoak bermatuko: Si la carga que conectemos requiere una corriente mayor no podemos conectarla directamente, ya que romperíamos la puerta o no se garantizarían los niveles lógicos:

Materiala: Industria komunikazioak

Lerro bertikalaren ordez lerro makurra agertzen, da maila logiko batetik besterako aldaketa ez delako berehalakoa. El porqué de una lí­nea inclinada en lugar de una vertical es debido a que el paso de un nivel lógico a otro no es inmediato.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Hori hala ez balitz, multiplexadoreak ez luke funtzionatuko, eta irteeran maila logiko bera erakutsiko luke beti, datu-sarreren eta kontrol-sarreren balioa edozein dela ere. En caso contrario el multiplexor no funcionaría, mostrando siempre a la salida el mismo nivel lógico, independientemente del valor de las entradas de datos y de las entradas de control.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Maila logiko bat/batek... Un nivel lógico...

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Zarata nahikoa handia bada, zirkuituak maila logikoren bat oker interpretatzera eraman dezake, eta, horrek zirkuituaren funtzionamenduan eragiten du. Si estos ruidos son lo suficientemente grandes, pueden provocar que el circuito no interprete correctamente un nivel lógico y, por tanto, afecte al funcionamiento del circuito.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Bi maila logiko daudenez, bi zarata-tarte egongo dira: Como hay dos niveles lógicos, existirán dos márgenes de ruido:

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

2 ate logikoak korrontea xurgatzen duenez, 1 ate logikoaren irteerako maila logikoa pixka bat jaisten du. Esta absorción de corriente por parte de la puerta lógica 2 provoca que el nivel lógico de la salida de lapuerta lógica 1 baje ligeramente.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Ate honetan, irteera beheko mailan egongo da, baldin eta sarreren maila logikoa desberdina bada; eta goiko mailan egongo da, bi sarrerek maila logiko berdina badute. En esta puerta, la salida tomará un nivel bajo cuando el nivel lógico de las entradas sea diferente, y tomará un nivel alto cuando ambas estén al mismo nivel lógico.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Zero eta bat logikoak adierazteko erabiltzen diren tentsioek maila logiko izena dute. Las tensiones que se utilizan para representar los ceros y los unos lógicos reciben el nombre de niveles lógicos.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura