lerma Bilatu lerma testuinguru gehiagotan

1
lerma > merma (44 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sukaldean erabiltzen den ekipamendua hobetuz doaz, eta ekoizpen-sistema berrietara egokituz: iraungitze-epea luzatzen da, elikadura-segurtasuna handitzen da, lermak murrizten dira, eta zerbitzua bizkortzen, aldi berean kalitate-indize ezin hobea bermatuz. El equipamiento utilizado en la cocina se perfecciona adaptándose a los nuevos sistemas productivos: prolonga el tiempo de caducidad aumenta la seguridad alimentaria, reduce las mermas agiliza el servicio y mantiene un índice óptimo de calidad

Materiala: Ostalaritza

Produktuen lermak ez dira behar bezala kontrolatzen. Las mermas de los productos no son controladas adecuadamente.

Materiala: Ostalaritza

Beharrezkoa da ekoizpenaren fitxa teknikoak egitea, plateren kalitateari etengabe eusteko, bai eta ekoizpena kontrolatzea eta produktuen desbideratzeak nahiz lermak gutxitzea lortzeko ere. Se deben establecer fichas técnicas de producción para mantener una constante calidad en los platos un control de la producción y una disminución en las desviaciones y mermas de los productos

Materiala: Ostalaritza

Lehengaien lerma gutxitzen da. Disminución de mermas de las materias primas.

Materiala: Ostalaritza

Egosketa motelak dira, eta pisuaren nahiz nutrizio-propietateen lerma gutxienekoa da. Son cocciones lentas con la mínima merma respecto de peso y propiedades nutricionales.

Materiala: Ostalaritza

Manipulazioaren eta aurretiazko elaborazioaren kostuak lortzen dira, bai eta produktu garbiari eta lermei dagozkienak ere. Se obtienen los costes de manipulación/preelaboración, coste del producto en neto y las mermas

Materiala: Ostalaritza

Barneko arrazoiek eragindako desbideratzeak: lermak edo galerak sukaldaritzako aurretiazko elaborazioetan edo elaborazioetan Desviaciones internas: mermas o pérdidas en preelaboraciones o elaboraciones culinarias.

Materiala: Ostalaritza

Desbideratze aleatorioak: lermak edo galerak ekoizpen-prozesuan gertatutako istripuen ondorioz Desviaciones aleatorias: mermas o pérdidas por accidentes en el proceso productivo.

Materiala: Ostalaritza

Aurretiaz prestatutako txahal-koxkorraren pisua prestatu aurretik: 4 kg – % 12 (lermak = 3,52 kg Peso del redondo preelaborado antes de ser cocinado: 4 kg – 12% mermas == 3,52 kg.

Materiala: Ostalaritza

Pisua, txingarretan egin ostean: 3,52 kg – % 20 (prestaketaren lerma = 2,82 kg txingarretan egin ostean. Peso después de breseado: 3,52 € – 20% (merma del cocinado) = 2,82 kg después de breseado.

Materiala: Ostalaritza