langabezia

1
langabezia > paro (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Langabezia. Paro.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Enpleguaren arloan, Gizarte Segurantzak emakume langabeak ama izan ostean kontratatu daitezen ematen duen laguntza zabalduko da. Bestalde, hobariak ezarri dira langabezian dauden eta beren ardurapean seme-alabak dituzten aita eta ama ezkongabeak kontratatzeko. En el terreno del empleo se amplía la ayuda de la Seguridad Social para que las mujeres desempleadas sean contratadas después de la maternidad, mientras, por otra parte, se establecen bonificaciones para la contratación de padres y madres solteros, con hijos a cargo, que se encuentren en paro.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Main GKEak, gehienetan, ahaleginak egiten ditu familia desegituratuetatik, langabezia-arazoetatik, eskola-absentismotik eta antzeko arazoetatik eratorritako bazterketa-arazo larriak dituzten gazteak gizartera, prestakuntzara eta lan-mundura berriz sar daitezen. La ONG Main intenta la reincorporación social, formativa y laboral de jóvenes con serios problemas de marginación provenientes, en su mayoría, de familias desestructuradas, con problemas de paro, absentismo escolar...

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

gaixotasuna, arazo ekonomikoak, haurra jaiotzea, lanpostu-aldaketak onak nahiz txarrak (igoera, erretiroa, langabezia) edo seme-alabak joatea (habia hutsa). una enfermedad, problemas económicos, la llegada de un hijo, los cambios laborales tanto positivos como negativos (ascenso, jubilación, paro) o la marcha de los hijos (el nido vací­o).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

langabezia > desempleo (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Langabezia Desempleo

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gizarte-gaiak Gizarte Segurantza Langabezia Asuntos sociales Seguridad Social Desempleo

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Erakunde horietara joko dute etxebizitzarik ez duten edo etxebizitzari lotutako zailtasunak dituzten familiek, edo langabezia, txirotasuna edo tratu txarrak jasaten dituzten familiek (batez ere tratu txarrak haurrek jasaten dituztenean). Se recurrirá a ellas si se manifiesta una carencia de vivienda o dificultades en ella, o bien si se presentan problemas de desempleo, pobreza o maltrato (sobre todo infantil).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Pertsona orok du bizimodu egokia izateko eskubidea, bai berari bai bere familiari osasuna eta ongizatea bermatuko dien bizimodua izateko eskubidea, eta, batez ere, janaria, jantziak, etxebizitza, laguntza medikoa eta gizarte-zerbitzuak izateko eskubidea; era berean, asegurua izateko eskubidea du langabezi, Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así­ como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de dese

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna