lan-gainazal

1
lan-gainazal > superficie de trabajo (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arau horrek segurtasun-sarea "bitarteko babes" gisa erabiltzea ahalbidetzen du; hau da, goiko barandaren eta lan-gainazalaren arteko tartea babesteko. Permite utilizar la red de seguridad como "protección intermedia", es decir, como barrera de protección formada entre la barandilla superior y la superficie de trabajo.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

1.100 J-eko energia zinetikoa xurgatzeko gai izan behar du babesaren edozein tokitan lan-gainazalaren gainetik 200 mm-ko altueran, eta 500 J-ekoa altuera handiagoko toki guztietan. Debe poder absorber una energía cinética de 1.100 J en cualquier sitio a lo largo de la protección, a una altura de 200 mm. por encima de la superficie de trabajo y de 500 J en todas las partes a mayor altura.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

2.200 J-eko energia zinetikoa xurgatzeko gai izan behar du babesaren edozein tokitan lan-gainazalaren gainetik 200 mm-ko altueran. Debe poder absorber una energía cinética de 2.200 J en cualquier sitio a lo largo de la protección, a una altura de 200 mm. por encima de la superficie de trabajo.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Lan-gainazalaren angelua 10º-tik beherakoa baldin bada erabil daiteke. Puede utilizarse si el ángulo de la superficie de trabajo es menor de 10º.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

X lan-gainazalaren malda X inclinación de la superficie de trabajo.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Plintoaren goiko ertzak lan-gainazalaren gainetik 150 mm-ra egon behar du gutxienez (410. irudia). El borde superior del plinto debe estar al menos 150 mm. por encima de la superficie de trabajo (fig. 410).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan