korronte-intentsitate

1
korronte-intentsitate > intensidad de corriente (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Etengabe jasotzen du harilak 30 bat MA-ko korronte-intentsitatea KUEtik, 11bat V-eko korronte zuzen gisara. Korronte horrek sortzen duen eremu magnetikoa aldatu egiten da nukleoa —orratzaren mugimenduagatik— harilaren barruan higitzean. El bobinado recibe constantemente una intensidad de corriente por parte de la UEC con un valor aproximado de 30 mA suministrada en forma de corriente continua de aproximadamente 11 V, lo que genera un campo magnético que se ve modificado cuando el núcleo, debido al movimiento de la aguja, se desplaza por el interior del bobinado.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Korronte-intentsitatearen bilakaera bobinan zehar. Evolución de la intensidad de corriente a través de la bobina.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Korronte-intentsitatea (Iv) aldatzen ez bada, tentsioa (UH) eremu magnetikoaren intentsitatearekin batera igoko da. Si la intensidad de corriente (Iv) no varía, la tensión (UH) aumentará al mismo tiempo que aumenta la intensidad del campo magnético.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

b. Korronte-intentsitatea alderantziz proportzionala da erresistentziarekiko. b. La intensidad de corriente es inversamente proporcional a la resistencia.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak