kontabilizazio Bilatu kontabilizazio testuinguru gehiagotan

1
kontabilizazio > contabilización (31 testuinguru)
eu testuak es testuak
Metodo konstantea eta zeharkako kontabilizazioa erabili ditugu. Método constante, y contabilización indirecta.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Egin kontabilizazioa zeharkako metodoaz baliatuta. Contabilización por el método indirecto.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Gero egoki ikusten diren salerosketa-faktura batzuk hautatuko dira, itxieraren aurreko eta osteko datekin, kontabilizazioa zuzen egin den ikusteko. Para continuar con la selección de algunas facturas de compras y de ventas que se consideren oportunas, con fechas de antes y después del cierre, para comprobar si su contabilización ha sido correcta.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Merkantzien salmenta, fakturazioa eta kontabilizazioa, abenduaren 31n: 5.000 euro. Venta, facturación y contabilización de mercaderías por 5.000 € al 31 de diciembre.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Erosketen kontabilizazioa (% 16ko BEZa aplikatuta) Contabilización de compras (IVA aplicado del 16%)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kalkulu fiskalen zirkuituan, inprimaki fiskalen eta ordainketa-gutunen aurkezpenean, zergen likidazioan, ordainketen onarpenean eta kontabilizazioan lan egiten duten pertsonen artean funtzioak bereizi. Segregación de funciones entre las personas que intervienen en el circuito de cálculos fiscales, presentación de los impresos fiscales y cartas de pago, liquidación de impuestos, aprobación de pago y contabilización.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

26. NKA, "Pentsio-planei buruzko finantza-informazioa eta kontabilizazioa". NIC 26 "Contabilización e información financiera sobre planes de pensiones".

Materiala: Kontu-ikuskaritza

b) Nominen kontabilizazioak egiaztatzea b) Comprobación de la contabilización de las nóminas

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontabilizazioa Hileko nominaren sortzapen-printzipioa eta kontabilizazioa Contabilización principio de devengo nómina mensual

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Nominen kontabilizazioa egiaztatu. Comprobación de la contabilización de las nóminas.

Materiala: Kontu-ikuskaritza