konpas Bilatu konpas testuinguru gehiagotan

1
konpas > compás (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Konpasaren zentroa O eta O puntuetan jarri eta bi zirkunferentzia-arku marratu behar ditugu: IK eta KJ; zenbaterainoko konpentsazioa behar dugun ebazteko balio dute arkuok. Con centro de compás en los puntos O y 0 se trazan dos arcos de circunferencia / K y KJ, los cuales sirven para resolver la compensación deseada.

Materiala: Egurraren teknologia

a argi-lerroaren erdiko puntua zentrotzat hartu, eta konpasa zabaldu behar da abiaguneraino. Beheko aldean, zirkunferentzierdia egin behar da, eta simetria-ardatza gurutzatu behar du zirkunferentzierdiak, b puntuan. Haciendo centro en el punto medio de la lí­nea de luz a, y con abertura de compás hasta el arranque, se traza una semicircunferencia por la parte inferior, que se cruza con el eje de simetría en b.

Materiala: Egurraren teknologia

Arku mota hau egiteko, argi-lerrotik behera, simetria-ardatza zentrotzat hartu eta konpasa zabaldu behar da abiaguneraino. Ondoren, abiaguneak lotu behar dira arkuaren bidez (ikusi 555. irudia). Haciendo centro en el eje de simetría, por debajo de la lí­nea de luz y con abertura de compás hasta el arranque, se traza el arco que une los arranques (fig. 555).

Materiala: Egurraren teknologia

Doitasun-konpasak, konpas piezadunak, konpas kalostradunak eta konpas hagadunak. Compases de precisión, de piezas, de bigoteras, y de varas.

Materiala: Egurraren teknologia

b) e tartearen mugatik, hau da, c puntutik hasita, lau zati berdinetan banatu behar dugu c eta d arteko tartea, konpasa erabiliz. b) Desde el limite del espacio e, o sea desde c, diví­dase en cuatro partes iguales, con el compás, el espacio comprendido desde c hasta d.

Materiala: Egurraren teknologia

c) Konpasa neurri berean irekita dagoela, ertz beretik hasita, zati berdinak egin behar ditugu A eta B artean. Hartara, burua, 1-4 zirien zabalera eta haien arteko tarteak seinalatzen ditugu. c) Con igual abertura de compás, y desde el mismo borde, tómense partes iguales desde A hasta B, con lo cual habremos señalado la testa, los anchos de las espigas, 1, 2, 3, 4, y los espacios de separación entre las mismas.

Materiala: Egurraren teknologia

Besteak beste, hiru konpas-puntu erabiliz egin dezakegu arku karpanela (ikusi 560. irudia), En la figura 560 tenemos un arco carpanel con tres puntos de compás.

Materiala: Egurraren teknologia

Beheko abiagunea zentrotzat hartu eta konpasa zabaldu behar da abiaguneen mailen arteko aldea bezainbat. Arkua marratu behar da, eta horizontala ebaki behar du arkuak, a puntuan. Haciendo centro en el arranque inferior, y con una abertura de compás igual a la diferencia de altura de arranques, se traza un arco que cortará a la horizontal en a.

Materiala: Egurraren teknologia

b puntua zentrotzat hartu, eta, berriro ere, konpasa zabaldu behar da abiaguneraino. Arkua marratu behar da, eta simetria-ardatza gurutzatu behar du arkuak, arkuaren v erpinean. Se hace centro en b, y con abertura de compás hasta el arranque, se traza un arco que se cruza con el eje de simetría en el punto v, vértice del arco.

Materiala: Egurraren teknologia

C puntua zentrotzat hartuz eta konpasa cd bezainbat irekiz, g puntua zehaztu behar dugu, zuzenarekiko fd elkargunea erabiliz. Haciendo centro en C, y, con abertura de compás igual acd;se determina el punto g, mediante la intersección con la recta / d.

Materiala: Egurraren teknologia

konpas > compás (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hori saihesteko, praktiketako irudi-orrietan proposatzen diren ariketetan piezek neurri modularrak markatuak dituzte; hala, kasu askotan, neurriak lekualdatzeko erregela edo konpasa erabili beharrik gabe egin daiteke krokisa edo delinea daitezke bistak emandako lauki-sarearen gainean. Para evitar esto, en los ejercicios que se proponen en las láminas de prácticas las piezas tienen marcadas unas dimensiones modulares que permiten croquizar o delinear las vistas sobre la cuadrícula que se acompaña sin necesidad en muchos casos, de utilizar la regla o el compás para trasladar medidas

Materiala: Krokizazioa

Noizbehinka konpasa erabiltzen bada ere zirkunferentziak edo haien arkuak marrazteko, eta erregela lerro zeiharretarako, komeni da bistak esku hutsez marraztea, praktika horiek egiteko denbora irabaztearren eta ikasleak pultsuan trazatzen trebetasuna har dezan; eta hori ez da zaila, ematen den lauki-sarearen gainean egitekoa baita; bide batez, bat dator monografia honek duen KROKIZAZIO izenarekin Aunque ocasionalmente se utilice compás para trazar circunferencias o sus arcos y regla para líneas oblicuas, conviene dibujar las vistas a mano alzada a fin de ganar tiempo en la realización de estas prácticas y que el alumno adquiera soltura en los trazados a pulso lo cual no es difícil al hacerlo sobre la cuadrícula que se acompaña, y, de paso hacer bueno el nombre de CROQUIZACIÓN que tiene esta monografía

Materiala: Krokizazioa