kolore-tenperatura Bilatu kolore-tenperatura testuinguru gehiagotan

1
kolore-tenperatura > temperatura de color (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kolore-tenperatura Temperatura de color

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriakMakillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

Argiaren kolorea kolore-tenperaturaren bidez zehazten da. El color" target="_blank">color de la luz se determina por su temperatura de color.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

- Zuria; kolore-tenperatura 3.300 K eta 5.000 K bitarteko kolore-tenperaturakoa. - Blanco, con temperaturas de color de entre 3.300 K y 5.000 K.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

- Egun argia; kolore-tenperatura 5.000 K baino handiagoa. - Luz día, para temperaturas de color mayores de 5.000 K.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Hala ere, bi argi-iturrik kolore-tenperatura bera izanda ere, espektro-osaera dela eta oso bestelako propietateak izan ditzakete koloreak erreproduzitzeko, (2.5 irudia). No obstante, dos fuentes de luz pueden tener la misma temperatura de color y poseer, a causa de su composición espectral, unas propiedades de reproducción de los color" target="_blank">colores muy diferentes (figura 2.5).

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Beste ezaugarri garrantzitsu bat da kolore-tenperatura. Otra caracterí­stica importante es la temperatura de color.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Halogeno-lanparek 3.200 eta 4.000 K arteko kolore-tenperaturako argia ematen dute. Las lámparas de halógenos producen una luz con temperaturas de color de entre 3.200 y 4.000 K.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Lanpara piztu ondoren, hiru segundo inguruz ohikoa baino intentsitate handiagoan lan egiten du, lanpara gehienezko argitasunera irits dadin soilik 0,3 segundoko atzerapenaren ostean. Denbora hori igarota, eta kolore-tenperatura teorikoa lortuta, erreaktantzia arduratzen da deskarga-lanpararen elikadura-korrontea erregulatzeaz. Encendida la lámpara, se la hace trabajar durante aproximadamente tres segundos, con una corriente de mayor intensidad que la normal, con objeto de que la lámpara alcance su claridad máxima tras un retardo de tan solo 0,3 segundos; transcurrido ese tiempo y una vez alcanzada su temperatura de color teórica, la reactancia se encarga de regular la corriente de alimentación de la l

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

kolore-tenperatura > temperatura de color (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Beraz, gure gelan kolore-tenperatura hori duen argia edukitzea komeni zaigu, horrela ongi neurtu baitaitezke bai bezeroaren tonu naturalak, bai gure aplikazioak; hau da, biak ongi uztar ditzakegu, diskordantziarik gabe. Por tanto, las razones por las que nos interesa especialmente contar con iluminación que tenga esta temperatura de color en nuestro gabinete, van encaminadas a la posibilidad de poder juzgar adecuadamente tanto los tonos naturales de la clienta, como los aplicados en la realización de nuestro trabajo es decir, a la compaginación adecuada entre ambos, sin riesgos de discordancias entre sí­.

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

Jada baditugu koloreari buruzko ezagutza batzuk, badakigu zein diren tonu epelak eta zein, hotzak; irizpide horri jarraiki, gainera, badakigu zer pertsonengan nagusitzen den kolore-tenperatura bat edo beste, kolorazio naturalari erreparatuta. Ya tenemos unos conocimientos del color" target="_blank">color, ya sabemos cuáles son tonos cálidos y frí­os y según este criterio, también podremos distinguir quiénes son las personas en las cuales por coloración%20natural" target="_blank">coloración natural, predomina una temperatura de color u otra.

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

Kolore-tenperatura Temperatura de color

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriakMakillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala