klorosi Bilatu klorosi testuinguru gehiagotan

1
Klorosia (ezkerra).
Klorosia (ezkerra).
klorosi > clorosis (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kaltea aldi begetatiboan gertatzen bada, arbola klorosiak jo dezake eta egun gutxiren buruan gainbehera etorri, asfixia erabatekoa bada. Si el daño se produce durante el periodo vegetativo, el árbol puede manifestar clorosis y decaer lentamente o en pocos días, si la asfixia es total.

Materiala: Nekazaritza

7,5etik gorako balioek hots, kaltzio eduki altukoek, propietate fisiko txarrak sortzen dituzte lurzoruetan horizonteen egituraren egonkortasuna txikituz eta zoldaren nahiz lurrotzaren sorkuntza bultzatuz; dena dela, gehiegizko kaltzioak fruta arbolen espezieetan maizenik eragiten duen ondorioa klorosi sistematikoa da (klorosi ferrikoa). Valores por encima de 7,5, contenidos altos de calcio originan malas propiedades físicas en los suelos disminuyendo la estabilidad de la estructura de sus horizontes y favoreciendo la formación de costra y de suela de labor; sin embargo el efecto más frecuente del exceso de calcio en las especies frutales es la aparición sistemática de clorosis (clorosis férrica).

Materiala: Nekazaritza

Klorosi mota honek burdin faltaren kanpo sintomatologia agertzen du. Este tipo de clorosis se corresponde con la sintomatología externa de la carencia de hierro

Materiala: Nekazaritza

Gazitasun arazoek jotako arbolek, eskuarki, klorosi sintomak izaten dituzte, hostoak txiki, hits eta larrukara gelditzen dira, hazkundea geldotu egiten da eta fruitua tamaina txikikoa eta urria da. Por lo general, los árboles afectados por problemas de salinidad muestran síntomas de clorosis las hojas quedan pequeñas, pálidas y coriáceas, el crecimiento se restringe y la fruta es de pequeño tamaño y escaso.

Materiala: Nekazaritza

Klorosirekiko sentiberatasuna. Sensibilidad a clorosis

Materiala: Nekazaritza

Kareharri aktiboaren portzentajea %8-10etik gorakoa den lurzoruetan klorosi ferrikoari loturiko arazoak izaten dira burdinaren disolbaezintasuna dela eta. En suelos con porcentajes de caliza activa superiores a 8-10%, suelen presentar problemas de clorosis férrica por insolubilización del hierro

Materiala: Nekazaritza

Hori hala ez bada, landareek beren gabezien ondorioak agertzen dituzte, hau da, anomalia begetatiboak: klorosia eta deformazioa nahiz nekrosia zurtoin hosto eta fruituetan Hala ere, esan behar da ondorio horien jatorrian mantenugaien gabezia bakarrik ez, beste arrazoi batzuk ere egon daitezkeela, hala nola: elementu desberdinen arteko antagonismoak, hezetasun gehiegizkoa edo urriegia, lurzoruaren tenperatura erradiazioa eta lurzoruaren erreakzioa Si no es así las plantas manifiestan sus carencias con anomalías vegetativas, tales como clorosis deformaciones y necrosis en tallos hojas y frutos si bien es preciso considerar que éstas pueden ser debidas, además de a la insuficiencia de nutrientes a antagonismos entre diferentes elementos a los excesos y defectos de humedad a la temperatura del suelo a la radiación y a la reacción del suelo

Materiala: Nekazaritza