kloro

1
kloro > cloro (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ekologikoa da eta hidrogenoz, fluorrez eta karbonoz (HFC) osatuta dago, hau da, ez dauka klororik, eta, hortaz, ez dio geruzari kalterik eragiten, baina laguntzen du negutegi-efektua sortzen. Es ecológico y está compuesto por hidro-flúor-carbono (HFC), es decir, no contiene cloro y, por tanto, no daña el ozono, pero sí­ contribuye al efecto invernadero.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Badakigu atmosferara ezin dela ezein gas hozgarri isuri, batez ere kloroa badu; kloroak ozono-molekulak suntsitu egiten baititu. Ozono-geruzak babesten gaitu erradiazio ultramore kaltegarritik. Como ya sabemos, no se puede verter a la atmósfera ningún gas refrigerante, sobre todo si contiene cloro, pues este destruye las moléculas de ozono, cuya capa nos protege de la nociva radiación ultravioleta.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

kloro eta fluorrezko konposatuak dira; eguratserako kaltegarriak direnez, debekatu egin ziren 1994ko urtarrilaren 1etik aurrera, eta instalazio berezi batzuetan soilik erabil daitezke. son compuestos de cloro y flúor que, al ser nocivos para la atmósfera, fueron prohibidos a partir del 1 de enero de 1994 y su uso quedó restringido a ciertas instalaciones de caracterí­sticas especiales.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Suaren aurkako erresistentzia galtzen dute lixibaz zurituz gero edo kloroaren eraginpean. Pierden su resistencia igní­fuga si se blanquea con lejía o se expone al cloro.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan