klima-eremu

1
klima-eremu > zona climática (37 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lortutako emaitzei erreparatuta, zera ikusten da, klima-eremu guztietako itxituran kondentsazio interstizialak badaudela hormigoi arinari eta xaflari dagozkien faseen artean, 0,50 kg/m2-tik gorako balioekin; hortaz, DIN 4108 arauaren arabera kondentsazio hori agresibotzat jo daiteke, eta itxitura, berriz, hezetzat. Ante los resultados obtenidos se observa que existe condensación intersticial en el cerramiento en todas las zonas climáticas, originándose condensaciones en la interfase Hormigón ligero/Lámina con valor superior a los 0,50 kg/m2, por lo cual según la norma DIN 4108 se puede considerar agresiva y el cerramiento es húmedo.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Transmisio termikoko "K" koefizientearen balioak alde handiarekin betetzen du CT-79 EOA araudiak klima-eremu guztietarako eskatutakoa. El valor del coeficiente de transmisión térmica "K", cumple con amplitud con lo exigido por la normativa NBE CT-79 en todas las zonas climáticas.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Lortutako emaitzei begiratuta, itxituran kondentsazio interstizialik ez dagoela ikusi da, "X, Y eta"Z" eremuetan izan ezik, bertan kondentsazio txiki bat ageri baita hormigoi arinari eta xaflari dagozkien faseen artean. Kondentsazio hori 0,21-0,23 kg/m2 da, eta, beraz, DIN-4108 arauan jasotakoa (0,5 kg/m2) baino txikiagoa; hortaz, garrantzirik gabekotzat jo daiteke, eta, ondorioz, klima-eremu horietan itxitura lehorra dela esan dezakegu. Ante los resultados obtenidos se observa que no existen condensaciones intersticiales en el cerramiento, a excepción de las zonas "X - Y y Z", en las que existe una pequeña condensación en la interfase Hormigón ligero/Lámina de 0,21 y 0,23 kg/m2, la cual según la norma DIN 4108 es menor de 0,5 kg/m2, por lo que se puede considerar despreciable y el cerramiento es seco en estas condensaciones intersticiales en el cerramiento, a excepción de las zonas climáticas.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Lortutako emaitzen arabera, itxituran kondentsazio interstizialik ez dagoela ikusi da, "W, X eta Y" eremuetan izan ezik, eremu horietan kondentsazio txiki bat ageri baita (0,32 kg/m2) forjatuari eta zementuzko morteroari dagozkien faseen artean, eta hori, DIN 4108 arauaren arabera 0,5 kg/m2 baino txikiagoa izaki, garrantzirik gabekotzat jo daiteke; hortaz, klima-eremu horietarako itxitura lehorra dela esan dezakegu. "Z" eremuan, aldiz, kondentsazioa Ante los resultados obtenidos se observa que no existen condensaciones intersticiales en el cerramiento, a excepción de las zonas "W - X y Y", en las que existe una pequeña condensación en la interfase Forjado/Mortero de cemento de 0,32 kg/m2, la cual según la norma DIN 4108 es menor de 0,5 kg/m2, por lo que se puede considerar despreciable y el cerramiento es seco en estas condensaciones intersticiales en el cerramiento, a excepción de las zonas climáticas; por el contrario,

Materiala: Eraikinaren estalkia

Lortutako emaitzen arabera, itxituran kondentsazio interstizialik ez dagoela ikusi da, "Y eta Z" eremuetan izan ezik, horietan kondentsazio txiki bat ageri baita forjatuari eta perlitazko morteroari dagozkien faseen artean. Kondentsazio hori 0,06 kg/m2 da, eta, beraz, DIN-4108 arauan jasotakoa (0,5 kg/m2) baino txikiagoa; hortaz, garrantzirik gabekotzat jo daiteke, eta, ondorioz, klima-eremu horietan itxitura lehorra dela esan dezakegu. Ante los resultados obtenidos se observa que no existen condensaciones intersticiales en el cerramiento, a excepción de las zonas "Y y Z", en las que existe una pequeña condensación en la interfase Forjado/Mortero de perlita de 0,06 kg/m2, la cual según la norma DIN 4108 es menor de 0,5 kg/m2, por lo que se puede considerar despreciable y el cerramiento es seco en estas condensaciones intersticiales en el cerramiento, a excepción de las zonas climáticas.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Transmisio termikoko "K" koefizientearen balioak alde handiarekin betetzen du CT-79 EOA araudiak klima-eremu guztietarako eskatutakoa. El valor del coeficiente de transmisión térmica "K" cumple con amplitud con lo exigido por la normativa NBE CT-79 en todas las zonas climáticas.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Lortutako emaitzen arabera, itxituran kondentsazio interstizialik ez dagoela ikusi da, "W, X, Y eta Z" eremuetan izan ezik, horietan kondentsazio txiki bat ageri baita hormigoi arinari eta xaflari dagozkien faseen artean. Kondentsazio hori DIN-4108 arauan jasotakoa (0,5 kg/m2) baino txikiagoa da, eta, beraz, garrantzirik gabekotzat jo daiteke; eta, ondorioz, klima-eremu horietan itxitura lehorra dela esan dezakegu. Ante los resultados obtenidos se observa que no existen condensaciones intersticiales en el cerramiento, a excepción de las zonas "W - X - Y y Z", en las que existe una pequeña condensación en la interfase Hormigón ligero/Lámina, la cual según la norma DIN 4108 es menor de 0,5 kg/m2, por lo que se puede considerar despreciable y el cerramiento es seco en estas condensaciones intersticiales en el cerramiento, a excepción de las zonas climáticas.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Lortutako emaitzen arabera, itxituran kondentsazio interstizialik ez dagoela ikusi da, "W,X, Y eta Z" eremuetan izan ezik, horietan kondentsazio txiki bat ageri baita forjatuari eta perlitazko morteroari dagozkien faseen artean. Kondentsazio hori 0,148 kg/m2 da, eta, beraz, DIN-4108 arauan jasotakoa (0,5 kg/m2) baino txikiagoa; hortaz, garrantzirik gabekotzat jo daiteke, eta, ondorioz, klima-eremu horietan itxitura lehorra dela esan dezakegu. Ante los resultados obtenidos se observa que no existen condensaciones intersticiales en el cerramiento, a excepción de las zonas "W - X - Y y Z", en las que existe una pequeña condensación en la interfase Mortero de Perlita/Lámina de 0,148 kg/ m2, la cual según la norma DIN 4108 es menor de 0,5 kg/m2, por lo que se puede considerar despreciable y el cerramiento es seco en estas condensaciones intersticiales en el cerramiento, a excepción de las zonas climáticas.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Lortutako emaitzak CT-79 arauaren 5. artikuluko 2. taulan eskatutakoen aldean jartzen baditugu, zera ikusten dugu, 13. artikuluko 2. maparen klima-eremuetan "k" koefizienteak alde handiarekin betetzen duela araudiak aintzat hartzen dituen klima-eremu guztietan. Comparando los resultados obtenidos con los exigidos por la CT-79 en su ar tí­culo 5º, Tabla 2, en las distintas zonas climáticas del Mapa 2, artí­culo 13º, se observa que el coeficiente "k" cumple con holgura en todas las su ar tí­culo 5º, Tabla 2, en las distintas zonas climáticas que contempla la normativa.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Lortutako emaitzen arabera, itxituran kondentsazio interstizialik ez dagoela ikusi da, "X, Y eta Z" eremuetan izan ezik, horietan 0,360 kg/m2-ko kondentsazio bat ageri baita maldari eta xaflari dagozkien faseen artean ("Z" eremuan), DIN-4108 arauan jasotakoa (0,50 kg/m2) baino txikiagoa; hortaz, garrantzirik gabekotzat jo daiteke, eta, ondorioz, klima-eremu horretan itxitura lehorra dela esan dezakegu. Ante los resultados obtenidos se observa que no existen condensaciones intersticiales en el cerramiento, a excepción de las zonas "X - Y y Z", en las que existe una condensación de 0,360 kg/m2 en la interfase Pendiente/Lámina, en la zona "Z", la cual según la norma DIN 4108 es menor de 0,50 kg/m2, por lo que se puede considerar despreciable y el cerramiento es seco en esta condensaciones intersticiales en el cerramiento, a excepción de las zonas "X - Y y Z", en las que existe una condensación de 0,360 kg/m2 en la interfase Pendiente/Lámina, en la zona" target="_blank">condensaciones intersticiales en el cerramiento, a excepción de las zonas "X - Y y Z", en las que existe una condensación de 0,360 kg/m2 en la interfase Pendiente/Lámina, en la zona climática.

Materiala: Eraikinaren estalkia