karaktere Bilatu karaktere testuinguru gehiagotan

1
karaktere > carácter (36 testuinguru)
eu testuak es testuak
Karaktereen multzoa El conjunto de caracteres

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

ASCII karakterea. Carácter ASCII.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Aldagai bat informazioaren edukia da, non zenbaki osoak, zenbaki hamartarrak, karaktereak... sar ditzakegun. Aldagaien edukia irakurri eta aldatu egin daiteke PHP orri bat exekutatu bitartean. Una variable es un contenedor de información, en el que podemos meter números enteros, números decimales, caracteres... el contenido de las variables se puede leer y se puede cambiar durante la ejecución de una página PHP.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Motarik ere ez dute, hau da, aldagai berak zenbaki bat eduki dezake, eta gero karaktereak. Tampoco tienen tipos, es decir que una misma variable puede contener un número y luego puede contener carácteres.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

10.4 Erabiltzaile-aplikazioek kontrol hutsak behar bezala maneiatzen dituzten arte, sartu karaktere lehenetsiak edizio-koadroetan eta testu-areetan [3. lehentasuna]. 10.4 Hasta que las aplicaciones de usuario manejen correctamente los controles vací­os, incluya caracteres por defecto en los cuadros de edición y áreas de texto [Prioridad 3].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

10.5 Erabiltzaile-aplikazioek (laguntza teknikoek barne) aldameneko estekak garbi interpretatzen dituzten arte, sartu esteka gisa balio ez duten karaktere inprimagarriak (zuriuneez inguratuta) elkarren ondoko esteken artean [3. lehentasuna]. 10.5 Hasta que las aplicaciones de usuario (incluidas las ayudas técnicas) interpreten claramente los ví­nculos contiguos, incluya caracteres imprimibles (rodeados de espacios), que no sirvan como ví­nculo, entre los ví­nculos contiguos [Prioridad 3].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Izenburuak ez ditu 75 karaktere baino gehiago izan behar. La extensión del tí­tulo no debe superar los 75 caracteres.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

&# zeinuez, ISO-Latin-1 (ISO-8859-1) multzoan karaktereak duen posizioari dagokion zenbakiaz eraikitzen dira. Erregistratu-ikurra bera orain hauxe izango litzateke: Se construyen con los signos &#, el número correspondiente a la posición del carácter en el conjunto ISO-Latin-1 (ISO-8859-1). El mismo sí­mbolo de registrado, sería ahora:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Baliteke une jakin batean gure HTML dokumentuan ASCII ez den karaktere bat txertatu nahi izatea. Es posible que en un momento dado deseemos insertar un carácter que no sea ASCII en nuestro documento HTML.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Gainera, password objektua text bezalakoa da ia erabat, baina ez ditu bistaratzen erabiltzaileak sartzen dituen karaktereak, horien ordez izartxoak (*) jartzen baititu. Además, el objeto password es exactamente igual que el text salvo en que no muestra los caracteres introducidos por el usuario, poniendo asteriscos (*) en su lugar.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

karaktere > carácter (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
oVenMen.Mezua("Eman iezadazu karaktere bat"); cDat=oVenMen.IrakurriKar(); if ( !oLifo.Push(cDat)) oVenMen.Mensaje("Dame un caracter"); cDat=oVenMen.LeeCar(); if ( !oLifo.Push(cDat))

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

//-Irakurri karaktere bat uneko posizioan char CVentana::IrakurriKar(void) //-Leer un caracter en la posición actual char CVentana::LeeCar(void)

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

|char cOn=219; // Pizteko karakterea |char cOn=219; // Caracter para encendido

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

// Karakterea zuriune bat bada, horren lekuan "*" jarri // Si el caracter es blanco,cambiarlo por "*"

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria