kanon

1
kanon > canon (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
(Kanonen aurkako kontua da.) (Es la cuenta opuesta a cánones).

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK. ARRENDAMIENTO Y CíNONES.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Kanonak dira patenteak, markak, fabrikaziolizentziak eta abar erabiltzeko edo haien erabileraren kontzesiorako eskubidea asetzen duten kantitate finko edo aldakorrak. Los cánones son las cantidades fijas o variables que se satisfacen por el derecho al uso o la concesión del uso de patentes, marcas, licencias de fabricación etc...

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK. Arrendamientos cánones.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Errent. eta kanonak Arrend y cánones

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Kanonengatiko sarrerak Ingresos cánones

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK. Arrendamientos y cánones.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Errent. kanonak Arrend.cánones

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Bankuak, k/k (572) Errentamenduak eta kanonak (621) Ogasun Publikoa, jasandako BEZa (472) Bancos c/c (572) a Arrendamientos y cánones (621) Hacienda Pública, (472) IVA soportado

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Errentamenduak eta kanonak (621) Ogasun Publikoa, jasandako BEZa (472) Bankuak, k/k (572) Arrendamientos y cánones (621) Hacienda Pública, IVA soportado (472) a Bancos c/c (572)

Materiala: Kontu-ikuskaritza