kanbio-tasa Bilatu kanbio-tasa testuinguru gehiagotan

1
kanbio-tasa > tipo de cambio (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
NKA arauak: 18. NKA "Diru-sarrerak" eta 21. NKA, "Atzerri-monetako kanbio-tasetako aldaketen eraginak". Normas NIC: NIC18 "Ingresos" y NIC21 "Efectos de hs variaciones en los tipos de cambio en la moneda extranjera".

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kanbio-tasa Tipo de cambio

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kanbio-tasen aldaketak direla-eta (monetaren kotizazioa) tresnaren balioa jaisteko aukera Posibilidad de que el valor del instrumento disminuya debido a las variaciones en los tipos de cambio (cotización de la moneda).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-arrisku horiek izan daitezke merkatukoak (kanbio-tasak, interes-tasak eta merkatuko prezioa), kreditukoak, likideziakoak eta efektibo-fluxuko interes-tasakoak. Estos riesgos financieros pueden ser de mercado (tipos de cambio, tipos de interés y precio de mercado), crédito, liquidez, tipo de interés en el flujo de efectivo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

21. NKA araua: "Kanbio-tasen aldaketek atzerriko monetan dituzten eraginak" Norma NIC21 "Efectos de las variaciones en los tipos de cambio en la moneda extranjera"

Materiala: Kontu-ikuskaritza