jasotzaile Bilatu jasotzaile testuinguru gehiagotan

1
jasotzaile > destinatario (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
JASOTZAILEA DESTINATARIO

Materiala: Kontu-ikuskaritza

5. Txeke bat egiten den bakoitzean taloitegiaren ondoan txekearen zenbakia, zenbatekoa, jasotzailea eta data jartzen al dira? 5 ¿Cada vez que se hace un cheque se anota en la matriz del talonario el número de cheque, el importe, el destinatario y la fecha?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Balantzeko datan enpresaren jabetzakoak ez diren partidak ez dira kobrantza gisa erregistratu behar, eta ez dira ordainketa gisa erregistratu behar prestatuta baina jasotzaileari eman gabe dauden txekeak. No deben registrase como cobro aquellas partidas que no estén en poder de la empresa a la fecha del Balance ni deben registrarse como pagos los cheques preparados y aún no entregados a sus destinatarios.

Materiala: Kontu-ikuskaritza