interbentzio

1
interbentzio > intervención (26 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskuzko interbentzio gehigarria aktibatzeko, lehenik G201 funtzioa programatu behar da eta, gero, interbentzioa zein ardatzetan aplikatu nahi den programatu; horretarako, "#AXIS[]" sententzia erabiltzen da. Para activar la intervención manual aditiva se debe programar la función G201, y a continuación los ejes sobre los que se desea aplicar, programados mediante la sentencia "#AXIS[]".

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

(Interbentzioa X ardatzean ezeztatu da) (Se anula la intervención en el eje X)

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

(Interbentzioa Z ardatzean ezeztatu da) (Se anula la intervención en el eje Z)

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Eskuzko interbentzioa (G200/G201/G202) Intervención manual (G200/G201/G202)

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

G201 Eskuzko interbentzio gehigarria aktibatzea. G201 Activación de la intervención manual aditiva.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Interpolazio zirkular bat baino lehen eskuzko interbentzio bat exekutatzen bada, eta interpolazio zirkularrean parte hartzen duen ardatzen bat desplazatzen bada, gaizki programatutako zirkulu-akats bat gerta daiteke, edo programatu ez den beste zirkunferentzia bat exekutatu. Si se ejecuta una intervención manual antes de una interpolación circular, y se desplaza uno de los ejes que intervienen en la interpolación circular, se puede producir un error de circulo mal programado o ejecutar una circunferencia diferente a la programada.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Eskuzko interbentzioa aktibatzeko. Activar la intervención manual.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Eskuzko interbentzioa ezeztatzeko eta programaren exekuzioa berriz abiarazteko, [START](a) tekla sakatu behar da. Para cancelar la intervención manual, y reanudar así­ la ejecución del programa, se debe pulsar la tecla de [MARCHA](a).

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

G200 Eskuzko interbentzio esklusiboa G200 Intervención manual exclusiva

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Eskuzko interbentzio esklusiboa aktibatzeko, lehenik G200 funtzioa programatu behar da eta, gero, interbentzioa zein ardatzetan aplikatu nahi den programatu; horretarako, "#AXIS[]" sententzia erabiltzen da. Para activar la intervención manual exclusiva se debe programar la función G200, y a continuación, los ejes sobre los que se desea aplicar, programados mediante la sentencia "#AXIS[]".

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua