instalazio-kostu

1
instalazio-kostu > coste de instalación (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Datafono-terminalak ez dira kontratatu behar, ez dute instalazio-kosturik, eta ez dago hileko-kuotak ordaindu beharrik. Los terminales datáfono no necesitan contratación y no tienen costes de instalación ni cuotas de abono mensual.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Datuak transmititzeko eta elikatzeko gai den kable bakarrak, izugarri murrizten ditu instalazio-kostuak aplikazioetan, besteak beste, honako hauetan: haririk gabeko sarbide-puntuak, urruneko bideo-zaintza, IP telefonia, sarbide- eta segurtasun-kontrola. Un solo cable capaz de transmitir datos y alimentación simplifica enormemente los costes de instalación en aplicaciones tales como puntos de acceso sin hilos, video vigilancia remota, telefonía IP, control de accesos y seguridad.

Materiala: SCADA sistemak

Horrez gain, metodo horrek IP protokoloa erabiltzen duenez denetarako, instalazio-kostuak murrizten dira. Además, este método permite reducir costes de instalación al hacer servir el protocolo IP para todo.

Materiala: SCADA sistemak