ikusmen-urritasun

1
ikusmen-urritasun > deficiencia visual (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
IKUSMEN-URRITASUNAREN ORIENTAZIO- ETA MUGIKORTASUN-MUGAK. LIMITACIONES DERIVADAS DE LA DEFICIENCIA VISUAL EN LA O. y M.

Materiala: Komunikazio alternatiboa

A.- Ikusmen-urritasunaren orientazio- eta mugikortasun-mugak A.- Limitaciones en Orientación y Movilidad de la deficiencia visual

Materiala: Komunikazio alternatiboa

2000. urtearen azkena niretzat proiektuz beteriko garaiaren hasiera izan zen. Proiektu horietako bat lan-munduan sartzea zen (ezgaitasunak dituen pertsona gisa kontratu bereziarekin lan egiteko asmoa nuen), baina, horretarako, informatikari buruzko ezaupide sakonagoak eskatzen zizkidaten eta, zehazkiago, nire ikusmen-urritasunerako egokitzapen aproposenak ezagutzea eskatzen zidaten (gorra izatea ez zen eragozpena arlo horretan). El último perí­odo del año 2000, para mí­ fue el principio de toda una etapa llena de proyectos uno de los cuales era mi inserción laboral (tenía la intención de trabajar con un contrato especial como persona discapacitada), pero para ello me pedían un conocimiento informático algo más sólido del que tenía, y en concreto conocer las adaptaciones más adecuadas a mi deficiencia visual (el hecho de ser sorda no era un impedimento en este

Materiala: Komunikazio alternatiboa