ikuskaritza-txosten

1
ikuskaritza-txosten > informe de auditoría (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ikuskaritza-txostena honela aurkeztu behar da: El Informe de Auditoría debe publicarse:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

4.- KPGM Auditores SL enpresaren ikuskaritza-txostena. 4- Informe de auditoría por KPGM Auditores S.L.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

jaulki genuen (beste ikuskari batzuek jaulki zuten) 20XX-1. ekitaldiko urteko kontuen gaineko gure (haien) ikuskaritza-txostena. Han iritzi bat aurkeztu genuen (zuten)... emitimos (otros auditores emitieron) nuestro (su) informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 20XX-1 en el que expresamos (expresaron) una opinión...

Materiala: Kontu-ikuskaritza