ikasturte

1
ikasturte > curso (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Karrerako hirugarren urtean zegoenean, ez zuen Kirurgia ikasgaia gainditu eta ezin izan zuen hurrengo ikasturtera igaro, laugarren urtera garbi igaro behar izaten baita; urte horretan hasten dira praktikak. En tercero de carrera la joven suspendió la materia de Cirugía y no pudo avanzar de curso porque es obligatorio pasar limpio a cuarto, año en el que empiezan las prácticas.

Materiala: Komunikazio alternatiboa

Espezialitate berrian igarotako lehen uneak oso gogorrak izan ziren, ikasturtea hasita baitzegoen jada, eta Oihanek zenbait asteko atzerapena zeraman gainerako ikaskideekiko. Los primeros momentos en la nueva especialidad fueron muy duros porque el curso ya había comenzado y ella llevaba varias semanas de retraso con respecto al resto de los compañeros de clase.

Materiala: Komunikazio alternatiboa

Haur-eskola batera jo, eta galdetu ea zer gaixotasun izan dituzten ohikoenak azken ikasturtean. Debéis visitar un centro de educación infantil e informaros de cuales han sido las enfermedades más frecuentes durante el último curso.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Aurreko ikasturtean gela hori bilera-gela eta liburutegi gisa erabili zenez, oraindik ez dituzte egin segurtasun-egokitzapen guztiak. Dado que el curso anterior este espacio se utilizaba como sala de reuniones y biblioteca, todavía no se han realizado todas las adaptaciones de seguridad.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

zein ez dituen lortuko ziurrenik ikasturtean, bilakaerako hurrengo etapa batekoak direlako. cuáles son improbables que adquiera a lo largo del curso, puesto que corresponden a una etapa de evolución posterior.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Hezitzaileak ikasturtean zehar landutako abestiak izan behar dute. Han de ser canciones que la educadora o educador haya ido trabajando a lo largo del curso.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Eskola-udalekuak eskolak berak programatzen ditu, ikasturtearen eskola-ordutegian. Las colonias escolares son programadas por el mismo centro educativo que las organiza y están realizadas dentro del horario lectivo del curso académico.

Materiala: Jolasaren metodologia

Normalean, urteko programazioetan funtsezkotzat jotzen diren txangoak jasotzen dira, eta ikasturtean zehar beste batzuk gehitzen dira, taldearen interesen, beharren edo aukeren arabera. Normalmente en las programaciones anuales se suelen contemplar aquellas excursiones que se consideran esenciales, y a lo largo del curso se van añadiendo otras en función de los intereses del grupo, de las necesidades o de las oportunidades que puedan surgir.

Materiala: Jolasaren metodologia

Areto horretan, halaber, une jakin bateko festa baten inguruan egiten diren jolas kolektiboak presta daitezke (ikasturte-hasiera, Gabonak, Inauteriak edo ikasturte-amaiera). En esta sala también se pueden preparar juegos colectivos que se realizan entorno a una fiesta en un momento determinado como es el comienzo de curso, Navidad, Carnaval, o final de curso.

Materiala: Jolasaren metodologia

Txokotan lan egitea hautatzen bada, komeni da ikasturtearen bigarren hilabetean bost bat txoko muntatuta egotea, ikastaldeko kide guztiak horietakoren batean banatuta eduki ahal izateko. Si se opta por el trabajo en rincones, es aconsejable que hacia el segundo mes del curso estén montados unos cinco rincones para así­ poder tener distribuidos a todos los miembros de la clase en alguno de ellos.

Materiala: Jolasaren metodologia