igoera-saihets

1
igoera-saihets > flanco de subida (57 testuinguru)
eu testuak es testuak
5. saihetsa: 5. igoera-saihetsa baino lehen, FF1 biegonkorreko D sarrerak 1 balioa du (A=1), eta Q1 1 egoerara pasatzen da igoera-saihetsaren ondoren. Gainerako biegonkorrek D sarrera 0an dute, eta haien egoera ez da aldatzen. 5. saihetsaren ondoren, erregistroaren egoera kronograman adierazitakoa izango da, 6. saihetsa hasi arte: Flanco 5: antes del flanco de subida 5, en la entrada D de FF1 hay un 1 (A = 1), y Q1 pasará al estado 1 después del Flanco 5: antes del flanco" target="_blank">Flanco 5: antes del flanco. el resto de los biestables tienen su entrada D a 0 y su estado no cambia. el estado del registro después del 5º Flanco 5: antes del flanco" target="_blank">Flanco 5: antes del flanco será el que se refleja en el cronograma, y permanecerá así­ hasta el 6º:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

2. igoera-saihetsa gertatzen denean (t=2us), erregistroaren erantzuna hau da: Cuando se produce el flanco de subida 2 (t = 2us), la respuesta del registro es:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

FF2ak 1 balioa dauka sarreran, eta igoera-saihetsean, irteera 1 egoerara pasatzen da. FF2 tiene un 1 en su entrada y, en el flanco de subida la salida pasa al estado 1.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

FF2eko 1 balioa dauka sarreran, eta igoera-saihetsean, irteera 1 egoerara pasatzen da. FF3 tiene un 0 en su entrada y, en el flanco de subida la salida Q3 almacena un 0.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

FF4ak 0 balioa dauka sarreran, eta igoera-saihetsean, Q4 irteerak 0 gordetzen du. FF4 tiene un 0 en su entrada y, en el flanco de subida la salida Q4 almacena un 0.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

2. igoera-saihetsaren ondoren, hau da erregistroaren egoera: El estado del registro después del flanco de subida 2 es:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

3. igoera-saihetsa baino lehen, erregistroaren egoera hau da: Antes del 3º flanco de subida el estado del registro es:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

FF3ak 1 balioa dauka sarreran, eta igoera-saihetsean, irteera 1 egoerara pasatzen da. FF3 tiene un 1 en su entrada y, en el flanco de subida la salida pasa al estado 1.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

4. igoera-saihetsa baino lehen, erregistroaren egoera hau da: El estado del registro antes del 4º flanco de subida es:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

FF3ak 0 balioa dauka sarreran, eta igoera-saihetsean, irteerak 0a gordetzen du. FF3 tiene un 0 en su entrada y, en el flanco de subida la salida almacena un 0.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria