igerileku Bilatu igerileku testuinguru gehiagotan

1
Konplexu turistiko bat igerilekuarekin
Konplexu turistiko bat igerilekuarekin
igerileku > piscina (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
lBestalde, familia-turismoan, gurasoek telefonotik zaindu ditzakete seme-alabak igerilekuan edo tabernan dauden bitartean. lPor otra parte, en turismo familiar los padres pueden vigilar a través de su teléfono a sus hijos desde la piscina o el bar

Materiala: Animazio turistikoa

Taldeko jarduera fisiko nagusiak menderatzen dituzte,aquagymeta bestelako jarduera batzuk egiten dituzte igerilekuan eta, gimnasioan, aerobica, zumba eta mantentze-gimnasia; turisten egonaldiak dirauen artean egiteko moduko txapelketak eta ligaxkak antolatzen dituzte. Dominan las principales actividades físicas de equipo, realizan actividades en la piscina comoaquagym, en el gimnasio como aeróbic zumba o gimnasia de mantenimiento preparan torneos o liguillas que pueden desempeñarse a lo largo de las estancia de los turistas

Materiala: Animazio turistikoa

Zure ostalariek eskatu dizue jarduera gehiago egiteko igerilekuan Tus huéspedes te solicitan más actividades en la piscina

Materiala: Animazio turistikoa

Animazio-programan sartzeko hiru jarduera berri proposatu dizkiozu nagusiari, baina ez ditu baimendu, esaten baitu gaineko ostalariek ere igerilekuaz gozatu nahi dutela ordu horietan. Planteas tres actividades nuevas a tu superior para introducirlas en el programa de animación pero no las autorizan aduciendo que “los demás huéspedes también quieren disfrutar de la piscina a esas horas”.

Materiala: Animazio turistikoa

Zer aukera eskaintzen dituzu guztiek gozatu ahal izateko igerilekuaz ¿Qué opciones ofreces para que la piscina pueda ser disfrutada por todos?

Materiala: Animazio turistikoa

Igerilekuan egiten diren jarduerak ere ostalarien gozamen-orduetara egokitu behar dira, edo, igerileku bat baino gehiago izanez gero, igerileku bakar batean egin. Las actividades que se realicen en la piscina deben también adaptarse a los horarios de disfrute de los huéspedes o limitarse a una de las piscinas si hay varias.

Materiala: Animazio turistikoa

Miniklubean egingo dituzte lantegi eta jolas gehienak, aire librea eta igerilekua behar dutenak izan ezik; askotan minidiskoa ere han egingo dute, baina nagusien dantzalekua ere erabil dezakete, libre dagoen orduetan. En el miniclub se llevarán a cabo los talleres y la mayoría de los juegos excepto los que requieran espacio al aire libre y piscina y en muchas ocasiones también la minidisco aunque también puede emplearse la discoteca de adultos a horas en las que ellos no la utilizan.

Materiala: Animazio turistikoa

5.10. irudiaHondoa jotzen den igerilekuetan ere itotzeko arriskua dago Figura 5.10Incluso en una piscina que no cubre hay riesgo de ahogamiento

Materiala: Animazio turistikoa

lUraren kasuan, erabilitako instalazioen gastua kalkulatu beharko litzateke, igerilekuak barne. lEn el caso del agua habría que calcular el gasto de las instalaciones utilizadas, incluida la o las piscinas

Materiala: Animazio turistikoa

Gastu hori zehazteko hotelak eta igerilekuak aurreko urteko hilabete berdinetan izandako ur-kontsumoa erabil daiteke: datu errealak, edota hilabeteko batez bestekoa kalkulatuta eta gastua sailen artean banatuta. Es posible determinarla por la lectura de consumo de agua del hotel y de la piscina en los mismos meses del año anterior, bien con los datos reales o bien hallando el promedio mensual y distribuyendo el gasto entre los departamentos

Materiala: Animazio turistikoa