hozte

1
hozte > refrigeración (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ondoren, fluido frigorifikoa konpresorera iristen da berriro, eta prozesu edo ziklo berri bati ekiten zaio hoztearekin jarraitzeko. Posteriormente, el fluido frigorí­fico vuelve a llegar al compresor y se inicia un nuevo proceso o ciclo para proseguir la refrigeración.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aurreko unitatean, ibilgailu batean hotza nola sortu ikasi dugu, baita hozte-zirkuitu bat osatzen duten elementuak ere. En la unidad anterior, estudiamos la forma de producir frí­o en un vehí­culo, así­ como los elementos que forman parte de un circuito de refrigeración.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

a) Bulkatutako emari handia (ikus 2.20 irudia) hozte-errendimendua handia izanik (behe-presioa ganberan): a) Alto caudal impelido (ver figura 2.20) con alto rendimiento de refrigeración (baja presión en la cámara):

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

a) Bulkatutako emari txikia (ikus 2.21 irudia) hozte-errendimendua txikia izanik (goi-presioa ganberan): b) Bajo caudal impelido (ver figura 2.21) con bajo rendimiento de refrigeración (alta presión en la cámara):

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Fluido frigorifikoa, lurrun gainberotu gisa, konpresorerantz higitzen da, eta hor hozte-zikloa hasten da berriro. El fluido frigorí­fico, en forma de vapor sobrecalentado, circula en dirección al compresor, donde se inicia de nuevo el ciclo de refrigeración.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Hozte-sistema bat zirkuitu itxia eratzen duen osagai multzo batek osatzen du. Un sistema de refrigeración está compuesto por un grupo de componentes que forman un circuito cerrado.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Hoztearen bitartez, ibilgailuaren bidaiari-lekuan dagoen beroa xurgatu eta garraiatu nahi da, eta horren ondoren, atmosferari eman. Mediante la refrigeración, se pretende absorber el calor del habitáculo del automóvil, transportarlo y cederlo a la atmósfera.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

hozte > refrigeración (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Elikadura-segurtasuna eta AKPKA: hozte-sistema gela guztietan, elikagaien aurreranzko martxa material gogorrak eta erraz garbitzekoak, desinfektatze-sistemak, hondakin solidoen eta likidoen kudeaketaren aurrezehaztapena, etab. Seguridad alimentaria y APPCC: refrigeración de todas las salas marcha hacia delante de los alimentos materiales resistentes y de fácil limpieza sistemas de desinfección, prever la gestión de residuos sólidos y líquidos, etc.

Materiala: Ostalaritza

3. Hozte- eta izozte-ganberak 3. Cámaras de refrigeración y congelación

Materiala: Ostalaritza

Hozte- eta izozte-ganberak. Cámaras de refrigeración y congelación.

Materiala: Ostalaritza

Bereizitako lokalak eta hozte- eta izozte-ganberak. Locales separados y cámaras de refrigeración y congelación.

Materiala: Ostalaritza

Hozte- eta izozte-ganberak Cámaras de refrigeración y congelación

Materiala: Ostalaritza

Hoztea, kontserbatzeko edo garraiatzeko hozte-metodoa erabili bada, +3 ºC-ra arte eta izozte-metodoa erabili bada, –18 ºC-ra arte Enfriamiento hasta los +3 ºC o –18 ºC, según si se establece la refrigeración o la congelación como método de conservación o transporte

Materiala: Ostalaritza

Stop posizioan hozte azkarreko aurrez ezarritako zikloa hautatzea. Selección en “stop” del ciclo prestablecido de refrigeración rápida.

Materiala: Ostalaritza

Hozte-tenperaturan dauden ganberetan biltegiratuz, salmonella sortzea galarazten da; beraz, etapa hori bereziki diseinatuta dago salmonella ugaritzeko arriskua gutxitzeko. El almacenaje en cámaras a temperaturas de refrigeración inhibe la reproducción de Salmonella, por lo que esta etapa está específicamente diseñada para disminuir el peligro de incremento de Salmonella.

Materiala: Ostalaritza

Hozte- eta izozte-ganberen tenperatura-kontrolen fitxak. Las fichas de control de temperaturas de las cámaras de refrigeración y congelación.

Materiala: Ostalaritza

Lehen azaldu denez, tenperatura-jaisgailuaren bidez oso azkar jaits daiteke produktuen tenperatura denbora-tarte jakin batean hozte- edo izozte-tenperatura hartu arte edota produktuaren barrualdeak erdigunean tenperatura jakin bat hartu arte tenperatura-jaisgailuaren zunda sartuz neurtzen da tenperatura Como ya se ha comentado anteriormente, el abatidor de temperatura tiene la capacidad de enfriar rápidamente los productos hasta situarlos en temperaturas de refrigeración o congelación en un tiempo determinado, o tras llegar el producto a una temperatura determinada en el corazón del mismo, mediante la introducción de la sonda del abatidor.

Materiala: Ostalaritza

hozte > enfriamiento (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
metodorik moderno eta egokiena da. Makina honek berotze- eta hozte-sistema bat dauka, halako moldez non, krema berotuta, erresistentziak gelditu egiten baitira eta hoztea martxan jartzen baita. es el método más moderno y adecuados, esta máquina posee un sistema de calentamiento y enfriamiento, de forma que una vez calentada la crema se paran las resistencias y se pone en funcionamiento la refrigeración.

Materiala: Gozogintza

Bere koloreak hori naturala izan behar du, gatzatze mantso eta irabiatu gabearen eta hozte azkarraren eraginez. Su color debe ser amarillo natural obtenido por el cuajado lento y sin batir y un rápido enfriamiento.

Materiala: Gozogintza

Hozte bidez moldatzea Atemperado por enfriamiento

Materiala: Gozogintza