hormatxo

1
hormatxo > murete (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Estalkira irteteko eskailera-mailarik edo hormatxorik ez badago, estalkia metro bat atzeraemango da gutxienez, eta estalkiaren azaleraren % 10ek gutxienez kanpoaldera emango du, edo bestela hormatxoa sortuko da, aldez aurretik aipatutako altuerarekin. En el caso de no existir escalón o murete de salida a cubierta, la misma se retranqueará 1 m como mí­nimo y la superficie de la misma será del 10% hacia el exterior o se creará el murete con la altura ya mencionada.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalkipeko espazioari (teilatupeak, esaterako) argiztapen zenitala emateko den estalkiaren elementu honetan sabaileihoen marko-bastidorea ainguratzen zaio estalkian sortzen den hormatxoari, eta hormatxoari kupula edo argizulo zeharrargitsua ainguratzen zaio, orokorrean. En este elemento de cubierta, destinado a dar iluminación cenital al espacio bajo cubierta, como pueden ser las conocidas buhardillas, se ancla el cerco-bastidor de las mismas a un murete originado en la cubierta y a éste la cúpula o bóveda traslúcida, por regla general.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Argizuloak fabrikatzaileak emandako diseinuaren araberakoak dira, baina beti beharko dute hormatxo sendogarri bat 15-20 cm-ko altuerakoa gutxienez argizuloak ainguratzeko, eta adierazitako hormatxoa iragazgaizteko, 6.7 irudian azaltzen denez. Las claraboyas dependen del diseño de las mismas por el fabricante, pero siempre necesitarán un murete de apoyo mí­nimo de 15-20 cm de altura para el anclaje de las mismas y una impermeabilización del referido murete, como refleja la Figura 6.7.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Adreiluzko hormatxoa Murete ladrillo

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalkiaren gainazalaren iragazgaiztea gauzatzeko, gainazala argizuloaren hormatxo sendogarrira iristen denean hormatxoaren altuera osora altxatzen da, asfalto-itsasgarriz eta butano-sopletearen bero bidez itsatsita. En la impermeabilización de la superficie de cubierta, cuando ésta llega al murete de apoyo de la claraboya se eleva en toda la altura del mismo, adherida con adhesivo asfáltico y calor de soplete de butano.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Jarraian, gofratutako aluminio autobabestutako xafla-banda bat aluminioa aire zabaleko estaldura akrilikoarekin estalia, hormatxoaren + gainjarpenen altueraren araberako zabalerarekin itsasten da. Posteriormente, se adhiere una banda de lámina autoprotegida con aluminio gofrado revestido con revestimiento acrí­lico de intemperie, con ancho en función de la altura del murete + solapes.

Materiala: Eraikinaren estalkia