hipoteka

1
hipoteka > hipoteca (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Higiezinen sustatzaile bat ikuskatzen ari garenean, eta interes-tasak igotzen direnean, hau da, hipoteken gastuak handitu egiten direnean, esan nahi du: Cuando estamos auditando una promotora inmobiliaria y se experimenta una subida de los tipos de interés, y por tanto un aumento del coste de las hipotecas, significa:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Karga edo zergarik dagoen egiaztatzea komeni da (hipotekak, atzeratutako zergak, eta abar). Es conveniente verificar si existen cargas y gravámenes (hipotecas, impuestos atrasados, etc.).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Arlo honetan sartzen diren ondasunak enpresaren jabetzakoak direla, eta titulartasuna egiaztatzeko dokumentu guztiak dituela. Halaber, elementu horien erabilera edo eskubideak ez daudela mugatuta edo murriztuta (hipotekak, kargak, bahiturak, auziak, eta abar). Si los bienes incluidos en esta área son propiedad de la empresa, disponiendo de los documentos acreditativos de su titularidad, y que no existe ninguna limitación o restricción de uso y derecho que afecte a dichos elementos (hipotecas, cargas, embargos, litigios, etc.)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

8. Kontabilizatutako ondasun aktibo guztien jabetza-titulu egokia du erakundeak, eta horiek kargetatik nahiz hipoteketatik libre daude, memorian aipatzen direnak salbu. La Entidad tiene tí­tulo de propiedad adecuado de todos los bienes activos contabilizados, los cuales están libres de gravámenes e hipotecas, salvo los indicados en la Memoria.

Materiala: Kontu-ikuskaritza