himen

1
himen > himen (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zenbaitetan himena hautsi egiten da, eta besteetan ez; batzuetan mina izaten da, eta bestetan ez da inolako minik sentitzen. En algunos casos el himen se rompe y en otros no, a veces se siente dolor y otras veces no se siente ninguna molestia.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Gaur egun badakigu himena hainbat arrazoigatik apur daitekeela, eta, zenbaitetan, koitoan zehar ere ez dela hausten. Hoy se sabe que el himen puede romperse por múltiples motivos y que en algunas ocasiones no resulta dañado durante el coito.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

himena osorik edukitzeak ez du frogatzen koitorik egon ez denik, eta himena hautsita edukitzeak ez du kontrakoa erakusten. un himen intacto no demuestra que no haya habido penetración y uno desgarrado tampoco prueba lo contrario.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Himena hautsia zuen ikustea zen neska bat birjina zen ala ez egiaztatzeko benetako proba. La rotura del himen era la prueba de fuego para determinar si una chica era o no era virgen.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Ispilu baten laguntzaz nork bere burua aztertuta ikus daiteke himena. El himen puede verse mediante una simple autoexploración con la ayuda de un espejo

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Himena galtzearen ondorioei buruzko gehiegikeria ugari esan da, baina himena hautsitakoan min arina eta neurrizko odol-galera izatea da ohikoena. Se ha exagerado mucho sobre las consecuencias de la pérdida del himen, pero lo más habitual es que tras el desgarro se experimente un dolor leve y una pérdida moderada de sangre.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Bestalde, neska asko kezkatu egiten dira himena itxiegia izateagatik tanpoirik jarri ezingo dutelakoan. Baina hori ez da ohikoa. Por otro lado, a muchas chicas les preocupa tener el himen tan cerrado que no puedan colocarse un tampón, pero este caso no es habitual.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Himena El himen

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Venus-en mendia, ezpain handiak, ezpain txikiak, klitoria, uretra-meatua, baginako zuloa eta himena. el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el clí­toris, el meato uretral, el orificio vaginal y el himen.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa