higienizazio

1
higienizazio > higienización (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zaintza: lan-eremuan bertan begiratzea ea urazaren higienizazioa beti egiten den ezarritako moduan. Vigilancia: comprobar visualmente en el lugar de trabajo que las operaciones de higienización de la lechuga se hacen de acuerdo con lo establecido cada vez que se realizan.

Materiala: Ostalaritza

Neurri zuzentzaileak: urazaren higienizazioa berriro egitea. Medidas correctoras: repetir la higienización de la lechuga

Materiala: Ostalaritza

Aurrez prestatutako prestakinak erabiltzeko praktika horrek (zenbait gamatako produktuak erostea, batez ere IV eta V gamakoak) aukera gehiago eskaintzen ditu gaur egun, nekazaritzako elikagaien industrian egin diren aurrerapen teknologikoei esker. Teknika eta prozesu horiek elikagaien ezaugarri organoleptikoei eusten diete eta osasun-berme handia eskaintzen dute (lehengaiak higienizazio-prozesuen bidez tratatzen dira, hala nola pasteurizazioa eta esterilizazioa . Esta práctica de anticipar una parte del cocinado (compra de productos de diversas gamas, sobre todo IV y V) ha aumentado las posibilidades con los avances tecnológicos en el sector agroalimentario, que ha logrado desarrollar técnicas y procesos que respetan las características de los alimentos con amplias garantías sanitarias (los géneros son sometidos a procesos de higienización como la pasteurización o la esterilización) y organolépticas.

Materiala: Ostalaritza