hierarkia Bilatu hierarkia testuinguru gehiagotan

1
hierarkia > jerarquía (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hierarkia hori zehazteko modurik onena , , , , eta etiketak dira. La manera óptima de especificar dicha jerarquía es mediante las etiquetas , , , , y .

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

HTML dokumentu batean estiloak nola definitzen diren eta, halaber, hierarkia, klase eta abarrei buruzko aukera guztiak ikusi ondoren, orain estilo bat definitzen duten propietatea:balioa pare horietako zer jar dezakegun aztertuko dugu. Ahora que ya hemos visto cómo se definen estilos en un documento HTML, así­ como todas las posibilidades en cuanto a jerarquías, clases, ..., nos vamos a centrar en qué es lo que podemos poner en cada una de esas parejas propiedad:valor que decíamos que definen un estilo.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

HTML etiketen multzoan, beren baitan beste batzuk dauzkaten etiketen hierarkia bat finka dezakegu, herentzia-erlazio bat izateko. En el conjunto de las etiquetas HTML podemos establecer una jerarquía de etiquetas que contienen a otras, para darnos una relación de herencia.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Nabigatzailearen hierarkiako objekturik altuena da (navigator denekiko objektu independentea da hierarkian), web orri bateko osagai guztiak leiho baten barruan kokatuta baitaude. Se trata del objeto más alto en la jerarquía del navegador (navigator es un objeto independiente de todos en la jerarquía), pues todos los componentes de una página web están situados dentro de una ventana.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Hierarkia horren arabera, area objektua (adibide bat jartzearren) document objektuaren baitako objektutzat har dezakegu, eta azken hori, bere aldetik, window objektuaren barruan dagoela. Según esta jerarquía, podemos entender el objeto area (por poner un ejemplo) como un objeto dentro del objeto document que a su vez está dentro del objeto window.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Hierarkia Jerarquía

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Eskematikoki, hierarkia hori honela adieraz dezakegu (ondoan mota honetako objektuak dokumentuan sartzeko HTML direktiba dago, direktiba hori dagoenerako): De forma esquemática, esta jerarquía podemos representarla de esta manera (al lado está la directiva HTML con que se incluyen en el documento objetos de este tipo, cuando exista esta directiva):

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Lineala hierarkiarekin Lineal con jerarquía

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak