hargailu Bilatu hargailu testuinguru gehiagotan

1
hargailu > receptor (53 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horrek esan nahi du igoera-saihetsen maiztasuna berdina dela hargailuan eta transmisorean. Esto implica que la frecuencia de los flancos de subida es la misma en el receptor y en el transmisor.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Arauak dio nodo kopurua 32 izango dela, baina inpedantzia handiko hargailuekin 256 nodo ere izan daitezke. La norma establece que el número de nodos será de 32, pero con receptores de alta impedancia se pueden alcanzar los 256 nodos.

Materiala: Industria komunikazioak

Jasotako datuak ezin baldin badira behar adinako bizkortasunarekin prozesatu, hargailuaren bufferra betetzen joango da. Si los datos recibidos no pueden ser procesados lo suficientemente rápido se irá llenando el búffer del receptor.

Materiala: Industria komunikazioak

7.14 irudia. Hargailuko bufferraren okupazioa softwarearen fluxu-kontrol batean. Figura 7.14. Ocupación del búffer del receptor en un control de flujo software.

Materiala: Industria komunikazioak

Programara datu berri bat iristen denean, RXR erregistrora, atakako datua irakurri eta hargailuaren bufferrean idatziko duen ISRa abiaraziko da; ISRa amaitzean, bufferreko datuak irakurriko dituen programa nagusiak exekutatzen jarraituko du. Cuando al programa llega un nuevo dato al registro RXR se dispara la ISR que lee el dato del puerto y lo escribe en el búffer del receptor; al finalizar la ISR, se continúa ejecutando el programa principal que lee los datos del búffer.

Materiala: Industria komunikazioak

X 1 hargailuaren FIFO bufferra ezabatzeko. X 1 para borrar el b úffer FIFO del receptor.

Materiala: Industria komunikazioak

Hargailuaren bufferraren erregistroa: Registro del búffer del receptor:

Materiala: Industria komunikazioak

Hargailuaren ordularia. Reloj del receptor.

Materiala: Industria komunikazioak

2 Estazioa. Ez da hargailua Estación 2. No es el receptor

Materiala: Industria komunikazioak

Igorgailuak bidalitako bitak seinale digital bihurtzen dira hargailuak zehaztasunez interpretatu beharreko lerroan bit bakoitza non hasi eta non bukatzen den jakiteko, eta, horrenbestez, informazioa berreraikitzeko. Los bits enviados por el transmisor acaban convirtiéndose en una señal digital en la lí­nea que el receptor debe interpretar con exactitud para saber dónde comienza y dónde acaba cada bit con objeto de reconstruir la información.

Materiala: Industria komunikazioak