hardware

1
Ordenagailu baten txartel nagusia
Ordenagailu baten txartel nagusia
hardware > hardware (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Estandarrak ez diren formatu eta ezaugarri horiek (elementuak, atributuak, propietateak eta luzapen patentatuak) saihestuz, jende gehiagorentzat egingo dituzu orriak erabilerrazak, hardware- eta software-aukera zabala erabiliz. Evitando estos formatos y caracterí­sticas no estándar (elementos, atributos, propiedades y extensiones patentadas), tenderá a hacer mas accesible las páginas a mas gente utilizando una amplia variedad de hardware y software.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak