giro-tenperatura Bilatu giro-tenperatura testuinguru gehiagotan

1
giro-tenperatura > temperatura ambiente (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zehaztasun handiagoa behar bada, lagina giro-tenperaturan egon arte itxaron behar da, errore txiki hori saihesteko. Si se necesita una mayor exactitud, esperar a que la muestra esté a temperatura ambiente para evitar el pequeño error.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Airean, laborategiko giro-tenperaturan, euskarri okerretan edo bertikaletan jarrita. Al aire, a temperatura ambiente en el laboratorio, en soportes inclinados o verticales.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Airean berotu eta su har dezaketenak giro-tenperaturan, energiarik eman gabe, edo Que puedan calentarse e inflamarse en el aire a temperatura ambiente sin aporte de energía. o

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Koipe asegabetan aberatsak direnez, olioak likidoak dira giro-tenperaturan. Dada su riqueza en ácidos grasos insaturados, los aceites son lí­quidos a temperatura ambiente.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

giro-tenperatura > temperatura ambiental (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Plastomeroa giro-tenperaturarekin zerbitzuan sartzean, aldaketa termikoarekin luzatu edo uzkurtzen den produktua da, egonkor geratuz. Plastómero es aquel producto que al entrar en servicio con la temperatura ambiental experimenta un alargamiento o contracción con el cambio térmico, quedando estabilizado.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Elastomeroa giro-tenperaturarekin zerbitzuan sartzean, aldaketa termikoarekin luzatu edo uzkurtzen den produktua da, ez da egonkor geratzen, "nekez" lan egiten du, bere bizitza murrizten, eta, ondorioz, askoz lehenago zaharkitzen da. Elastómero es aquel producto que al entrar en servicio con la temperatura ambiental experimenta un alargamiento o contracción con el cambio térmico, no quedando estabilizado, trabajando a "fatiga", reduciendo su vida y en consecuencia sufriendo un envejecimiento más rápido.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Demagun giro-tenperatura 35ºC dela eta gainazal-tenperatura 75ºC, 4.2 eta 4.3 irudietan azaltzen dena. Planteemos la siguiente hipótesis, la temperatura ambiental de 35ºC y superficial de 75ºC, reflejada en las Figuras 4.2 y 4.3.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Demagun giro-tenperatura eta gainazalaren tenperatura 0ºC dela, 4.4 eta 4.5 irudietan azaltzen dena; hortaz, bi estalkien tenperaturen profila honako hau izango da: Planteemos la siguiente hipótesis, la temperatura ambiental y superficial de 0ºC reflejada en las Figuras 4.4 y 4.5, el perfil de temperaturas en ambas cubiertas será:

Materiala: Eraikinaren estalkia