gastu finantzario

1
gastu finantzario > gasto financiero (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bankuak, k/k (570) Efektu-deskontuagatiko interesak (664) Beste zenbait gastu finantzario (669) Deskontatutako efektuengatiko zorrak (5208) Bancos c/c (570) Intereses por descuento de efectos (664) Otros gastos financieros (669) a Deudas por efectos descontados (5208)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Bankuak, k/k (570) Efektu- deskontuagatiko interesak (664) Beste zenbait gastu finantzario (669) Bezeroak (430) Bancos c/c (570) Intereses por descuento de efectos (664) Otros gastos financieros (669) a Clientes (430)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Beste zenbait gastu finantzario Otros gastos financieros

Materiala: Kontu-ikuskaritza

finantza-gastu > gasto financiero (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Finantza-gastuak Gastos financieros

Materiala: Kontu-ikuskaritza