gas toxiko

1
gas toxiko > gas tóxico (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Euskarri edo substratu bat du, eta handik igarotzen dira ihes-gasak; halaber, han ezabatzen dira gas toxikoak. Está formado por un soporte o sustrato que es por donde circulan los gases de escape y en el cual se eliminan los soporte o sustrato que es por donde circulan los gases tóxicos.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Ez da erabili behar berun-gasolinarik, metal preziatuak neutralizatu egiten baititu metal horrek (baita kantitate txikiak badira ere) eta, ondorioz, gas toxikoak ezabatzeko ahalmena galtzen dute. No utilizar gasolina con plomo, ya que pequeñas cantidades de este metal neutralizan los metales preciosos, por lo que estos pierden el poder eliminatorio de gases tóxicos.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Gas toxikoak Gases tóxicos

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

gas toxiko > gas tóxico (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Adibidez, PVCaren errekuntzak gas toxikoak eragin ditzake. Por ejemplo, la combustión de PVC puede dar origen a gases tóxicos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

b) Azal beroen gainean erasotzean gas toxikoak sor ditzakeelako. b) Al incidir sobre superficies calientes da lugar a gases tóxicos.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Hozgarriak sugar bat edo azalera beroak ukitzen baditu, gas toxikoak (fluorenoa eta fosgenoa) sortzen ditu. Si el refrigerante entra en contacto con una llama o superficies calientes, produce gases tóxicos (fluoreno y fosgeno).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak