gaitasun oso

1
gaitasun oso > plena capacidad (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Enpresaburuak (pertsona fisikoak) gaitasun osoa du langile batekin lan-kontratu baten bitartez lan-harreman bat finkatzeko, baldin eta langile horrek 18 urte baino gehiago baditu. El empresario individual (persona fí­sica) tiene plena capacidad para establecer una relación laboral con el trabajador a través del contrato de trabajo, si es mayor de 18 años.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Ondorengo pertsona hauek gaitasun osoa dute langile gisa beren zerbitzuen prestazioa kontratatzeko: Tienen plena capacidad para contratar la prestación de servicios como trabajadores las siguientes personas:

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza