gailu elektriko

1
gailu elektriko > dispositivo eléctrico (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kanpoaldetik irispiderik izan behar ez duten gailu elektriko guztiak hondoan finkatzen dira. En el fondo se fijan todos los dispositivos eléctricos que no deben estar accesibles desde el exterior

Materiala: Automatismoak

Ez dituzu kontuan izan behar gero haren barnean sartuko diren gailu elektrikoak. No debes tener en cuenta los dispositivos eléctricos que en su momento irán alojados en su interior.

Materiala: Automatismoak

Begiratu katalogoetan, eta zerrendatu zer sistema dauden gailu elektrikoak inguratzailearen barnean finkatzeko. Ojea los catálogos y enumera los diferentes sistemas de fijación de los dispositivos eléctricos dentro de la envolvente.

Materiala: Automatismoak

gailu elektriko > aparato eléctrico (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Era berean, zehaztapenak honako hauek hartzen ditu barnean: gailu elektriko eta/edo elektronikoen automatizazio-aplikazioak eta kontrol integratua duten sistema domotikoen instalazioak eta sistema bera interkonektatzeko erabiltzen diren sareak. Igualmente, la especificación abarca aquellas instalaciones de sistemas domóticos que incluyen aplicaciones de automatización y control integrado de dispositivos eléctricos y/o electrónicos; y a las redes utilizadas para la interconexión del propio sistema.

Materiala: Instalazio domotikoak

Instalazioaren eta gailu elektrikoen kableek, haietatik korronte elektronikoa igarotzen denez, uhin elektromagnetikoen erradiazio-sistema bat osa dezakete, edo, bestela esanda, antena baten gisan joka dezakete. Los cables de la instalación y dispositivos eléctricos, en la medida en que por ellos circula corriente eléctrica, pueden constituir un sistema de radiación de ondas electromagnéticas o, en otras palabas, comportarse como una antena.

Materiala: Instalazio domotikoak

Gailu elektrikoak eta, bereziki, erregulatzeko eragingailuak konektatzean, fabrikatzaileak markatzen dituen zehaztasunak bete behar ditugu beti. En la conexión de dispositivos eléctricos y particularmente de actuadores de regulación debemos seguir siempre las especificaciones que marca el fabricante.

Materiala: Instalazio domotikoak